תוכן העניינים

עמוד:יא

תוכן ה ע ניי נים הקדמה ז רשימת הקיצורים יג-טז מבוא 4-1 פרק ראשון : תולדות מארי 31-5 . 1 תקופת המלכים האמוריים 6 א . ; 6 8 ; ב . ? חךנלם ; 6 ג . סמימם ; 7 ד . לסמחאד ; 8 ה . זמךלם 15 . 2 הממלכה 29 א . ממלכת סמסאד ; 29 ב . ממלכת זמךלם 30 פרק שני : הנבואה במארי 89-33 . 1 סוגי הנביאים 34 . 2 שמות הנביאים 36 . 3 שמות האלים שבשמם מתנבאים הנביאים 36 . 4 מקום ההתנבאות 37 . 5 האזור שבו התנבאו 38 . 6 הקשר בין האל לנביא 38 . 7 כיצד מביע הנביא את המסר שלו 38 . 8 כיצד מגיע המסר של הנביא לזמךלם 40 . 9 האל מדבר מגרונו של הנביא בגוף ראשון 41 . 10 נוסחת הפתיחה של הנבואה 41 . 11 המלה "נבואה" באכדית 42 . 12 אורך הנבואה 42 . 13 מה עורר את הנבואה 42 . 14 תוכן הנבואות 43 . 15 אימות הנבואה 47 . 16 שימוש בסמלים 49 . 17 שימוש בדימויים , מטפורות , פתגמים ומשלים 50 . 18 סקירת העבר 51 . 19 עולם האלים 51

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר