נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי

עמוד:ד

THE BIBLICAL ENCYCLOPAEDIA LIBRARY founded by the Board of Editors of the ENCYCLOPAEDIA MIQRA'IT ( ENCYCLOPAEDIA BIBL 1 CA ) General Editor : Shmuel Ahituv Copy-editing and Production : Geula Cohen XXIII PROPHECY , TREATY-MAKING AND TRIBES IN THE MARI DOCUMENTS During the Period of the Amorite Kings ( From the end of the 1 9 lh Century B . C . E . Until 1760 B . C . E . ) by Moshe Anbar ספר זה מופיע בסיוע בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג , אוניברסיטת תל אביב מסת '' ב ISBN 965-342-932-9 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תשס"ז Jerusalem 2007 All rights reserved סדר , לוחות והדפסה . ארט פלוס , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר