נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי

עמוד:ג

נבואות , בריתות ושבטים בתעודות מארי בתקופת המלכים האמוריים ( מסוף מאה י"ט לפסה'ינ ועד 1760 לפסהי'נ ) מאת משה ענבר מוסד ביאליק ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר