מבוא

מתוך:  > חיי אישים > מבוא

עמוד:13

האלים וסגולת בני רומי יחדיו חוללו את הפלא , את "רומי , היפה במעללי אנוש , " בלשונו , שנשמעת כתירגומו של חרוז מפורסם של וירגיליוס " rerum puichemma ) innvw ^ Roma " לפרוזה יוונית . וכך הוא מספר בשבחה של רומי בספר אחר " ) על נבואות הפיתיה : ( " "שלום רב ושלווה שרויים עלינו : פסקה המלחמה . כלו גירושים , מרידות וכל עריצות , ועמהם שאר מחלות ושואות שעינו את יוון ז הן מצאו את התרופות הגדולות שהוצרכו להן' ועתה נרפאו . " ובספרו "על הגלות" הוא אומר' שהקיסר הרומאי היה למקום שכינתו של הכוח העליון הקדוש המנהיג את העולם . על כן הוא מייעץ במקומות רבים של כתביו לציית לשלטונות הרומיים , ועם זה הוא סבור שבגבולותיה של חירות בית , שניתנה לערי יוון בתוך האימפריה , ימצא לו כל בחור וטוב שדות פעולה מדינית וציבורית גדולים למדי . במאמרו "הוראות להנהגתה של מדינה , " שכבר הזכרנוהו , הוא אף מונה במפורש את כל הדרכים המרובות , שבהן יוכל האזרח הטוב להוכיח את צדקתו' גם במסיבות זמנו . פלוטארכוס עצמוו נהג לפי הוראותיו אלו . הוא לא עקר מכירוניאה' עיירת מולדתו' ושירת בה כ"ארכון" אף על ' פי שהדבר הפריעו מפעולתו הספרותית . כך הוא מתנצל בהקדמתו לתיאור חיי דימוסתינם ואומר , שהיסטוריון על כורחו מלקט מספרים רבים' הכתובים בלשונות שונות' ועליו גם לבוא בדברים עם אנשים רבים' וכל זה אפשר רק "בעיר מפורסמת , שאוהבת את האמנויות היפות והיא רבת אוכלוסים * , שאין בה מחסור בספרים למיניהם וכוי . "אבל אנחנו יושבים בעיירה קטנה , ואף נוסיף לישב בה ברצון , שמא תקטן יותר . " אפילו בימי זקוניו' כשהיה כוהנו של אפו לון בדלפ 1 י ' הסמוכה לעיירתו' היה יושב בכירוניאה ישיבת קבע' והיה מקובל ומכובד על הבריות עד שמת ונקבר בה , סמוך לשנת 120 לספה"נ , בתחילת מלכותו של הדריאנוס קיסר . [ ב ] ספרו הראשי של פלוטארכוס הוא : "הביוגראפיות המקבילות" כלומר : פרשת חייהם של ' גדולי היוונים והרומיים . כוונת התירגום הזה היא לתת את מרביתן של ביוגראפיות אלו בלבוש עברי , והספר הזה מחזיק את רובן הגדול של הדמויות הרומאיות שתיאר ; בספר השני ' שעתיד לבוא אחריו , יבואו חשובי האישים היווניים . מן האמור מוחוור' שהביוגראפיות אינן "היסטוריה" במשמעו המקובל של מושג זה , כדרך שעשה בה ביוון לכל לראש תוקידידס איש אתונה' שכתב את דברי ימי המלחמה הפילופונםית בספרו הקלאסי . שלא כספרו של היסטוריון זה ובספרי טאקיטום הרומאי ' ערכן ההיסטורי של הביוגראפיות הפלוטארכיות רב בשביל חוקר דברי הימים רק באותו השיעור , שהמחבר מעמיד את דבריו על מקורות טובים שאבדו , ופעמים שהם מן המצוינים ביותר' כגון בביוגראפיה של קיקיון' העומדת על עדותו של טיר 1 ן , מזכירו של קיקר 1 ן ! ובזו של ברוטוס , שבחיבורה השתמש פלוטארכוס במכתביהם ובזכ רונותיהם של חברי האיש וידידיו . בביוגראפיה של אנטוניום הוא סומך גם על מסורות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר