מבוא

מתוך:  > חיי אישים > מבוא

עמוד:10

עוד השמדת המשפחות בעינה ו שכן היתד . היא גופה דרך ההכשרה אל המלכות החדשה , והיא היא שהביאה גם לידי חידוש פני המדינה על פי מושגים ורעיונות' שהיו יווניים קלאסיים ביסודם . אבל ביוון עצמה' שבה כלתה כל התעוררות מדינית ראויה לשמה משעה שקיפחה את חירותה' לא נקנתה הזיקה אל ערכי העבר בדם ובאש , ובתוקף מסיבות הזמן תשה בה כל התעוררות של ממש , שכוונתה להחזיר את התרבות העתיקה ליושנה עד כדי חידוש פני המדינה לאורה . ואולם גדולתו של העבר המפואר עדיין עוטרת היתד . את היווני בדורו של פלוטארכום בהליכות יום יום . בצל העבר הזה היה מהלך , ודפוסי התקופה הקלאסית , אף על פי שדהו וניטשטשו' טבעו בו את מטבעם . האסכולות הפילוסופיות עדיין עמדו על תילן וקיימו בידיהן את מסורותיהן ואת שמותיהן הראשונים , ופלוטארכוס נתחנך בהן ו ומכיוון שאתונה נהנתה בזכות המשטר שהנהיג אבגוסטוס קיסר מחירות מופלגת למדי ' עמדו גם הכהונות המדיניות והציבוריות הישנות בתוקפן ! כך היה אמיניוס רבי של פלוטארכום שלוש פעמים 'סטרא טגוס , ' כלומר : נמנה עם אותה חבורה של פקידים עליונים באתונה , שהיתר . בתקופה הקלאסית כוח קובע ומכריע . אותה הרציפות היתד . ניכרת גם במראה פני אתונה , ובוודאי גם במראה עיירה ככי ריניאה . מעת שחזרו האתונאים אל עירם הקורופה לאחר נצחונם על יד סאלאמיס במלחמת הפרסים והקימות מחדש , ומעת שפריקלם הקים בה את בנייני התפארת שהפליאו את כל העולם כולו , עמד לד . לאתונה שמה הגדול וזכרון חכמיה' מנהיגיה' אמניה ומשורריה , ולא נחרבה עוד לאחר שום מפלה צבאית או מדינית' אף על פי שנחלה תבוסות כאלו לעתים לא מעטות . כבר לאחר מפלתה במלחמה הפיל 1 פ 1 ניסית הצילוה , כמו שמספר פלוטארכום בפרשת קורותיו של ליסאנדרוס , חרוזיו של אבריפידם , שפסקם איש פוקים בשעה שהוצע במועצת המנצחים להחריב את העיר עד היסוד : שהרי למשמע חרוזים אלו "יתרכך לב הכל . וחשבו את הריסתה של עיר כל כך מהוללת , שגידלה אנשים כאלה , למעשה זוועה . " ובשנת 86 לפני ספה"נ , כשעלה םולא , המצביא הרומאי , וכבש בסערה את העיר , שהיתר . בת בריתו של מיתרידאתס , שוב נכנסו בלבו של מנצח אכזרי זה דבריהם של אנשים אצילי רוח , והחליט "לסלוח לרבים בזכות המעטים , ולחיים בזכות המתים" כדברי סופר זר . בפרשת קורותיו של סולא . ואף לאחר מכן ' חשב לו םולא לגדול שבחסדי מזלו הטוב' שנתן בלבו לחוס על אתונה ; רק את חומות העיר ומבצריה בלבד החריב , אבל יד לא נגעה במקדשיה ובבנייניה . וכך אירע לה לאתונה גם בכל מלחמות האזרחים הרומיות של המאה הראשונה לפני ספה"נ : תפארתה הישנה לא ניזוקה , להיפר : גדולי העולם התחרו זה בזה להוסיף ולפארה בבתי מקדשות , בפסלים ובשאר מתנות כבוד' וגם הורדוס מלך היהודים היה בין מכבדיה . גם את דלפוי הסמוכה לכירוניאה ראה פלוטארכוס בצעירותו בכל הדרה שמלפנים ; וכבר בבחרותו' כשישב בבתי מדרשותיה של אתונה , הוציא נירון קיסר מהיכליה ומחוצותיה 500 פסלי נחושת , והביאם לרומי ; אותו נירון שפלוטארכוס מעיד עליו ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר