תוכן העניינים

עמוד:6

פרק חמישי : רעיון בחירת ישראל בנוסח אקטואליםטי חדש - הנקודה הפנימית 122 א . חשיבותו של רעיון זה בחסידות ומקורותיו , ; 122 ב . "הנקודה הפנימית " באספקלריית אדמו " רי גור , ; 131 ג . ארמו " רי אלכסנדר , ; 140 ד . עוד ביטויים חשובים לרעיון "הנקודה הפנימית ; 143 , " ה . רעיון "הנקודה הפנימית " ושאלת הסובלנות כלפי יהודים "חופשיים 148 , " חלק שני : הצדיק פרק שישי : מעמדו של הצדיק וייעודו בעיני ארמו"רים 157 א . משהו על הדי הוויכוח בעניין ההנהגה , ; 157 ב . מעמדו של הצדיק בדברי ר' יצחק יעקב מביאלא , בנו ונכדו , ; 161 ג . תפיסתו החברתית הצדיקית של ר' ישראל טאוב ממורזיץ , ; 166 ד . ר' יהושע הורוויץ טרז י יקוב טארנובז'ג , ; 169 ה . ר' ישראל מצ י ורטקוב , ; 172 ו . רי בן ציון הלברשטאם מבובוב , ; 177 ז . עוד ביטוי אחד לצריקות וולגרית , 179 פרק שביעי : משהו על בעיית הניוון והשקיעה 181 א . האידיאליזציה , ; 181 ב . התרחבות הפריפריה , ; 184 ג . מריבות בין שושלות , ; 190 ד . מאבקי ירושה , ; 193 ה . זרע הניוון , 195 נספח : החסידות בעיני כמה ממבקריה , 199 חלק שלישי : חשבונן של הגזרות שבין מלחמה למלחמה פרק שמיני : השלמה עם הגלות והבלטת יתרונותיה 205 א " . שלא ירחקו את הקץ ... שלא בזמנו ע " י תפילה ורחמים " ( נצח ישראל , פרק כד , ( ; 205 ב . שבחי הגלות אצל אדמו"רי גור , ; 213 ג " . שהגלות ... הוא להגריל התשוקה והתלהבות" - אדמו " רי סוכאצ י ב , ; 220 ר . שבחי הגלות אצל אדמו '' רים אחרים במרכז פולין , ; 224 ה . "פולין - אותיות פה לין" - אדמו " רי גליציה , 227 פרק תשיעי : הלכי רוח חדשים בנוגע לארץ ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה 232 א . משהו על כוחו של הרעיון הציוני בעיני אדמו " רים , ; 232 ב . הדי מלחמת העולם הראשונה ותגובות על הצהרת בלפור , ; 233 ג . חיי הגלות עיוותו את נפש האומה - ר ' יוסף פאצאנובסקי ועור , 1245 ד . קריאה לחשבון נפש לאומי - ר ' שאול ידידיה אלעזר ממודז י יץ , ; 250 ה . "בעת כזאת אי אפשר לעמוד מרחוק ולהסתכל בשוויון נפש על חורבן הדת בארצנו הקדושה" - הרבי מגור , ר אברהם מרדכי , 255 נספח לפרק תשיעי : משהו על מעמדו של הרעיון המשיחי , 261

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר