על דרכי מחשבתו של קארל מאנהיים

עמוד:יג

על דרכי מחשבתו של קארל מאנהיים כדרכם של הסוציולוגים הגדולים בני הדורות הקודמים , כגון קונט וספנסר , מארכס ומאכס ובר , שיקע עצמו גם מאנהיים בעומקו של העיון הסוציולוגי , מתוך התעוררות לתביעתו של ההווה . סוציולוגיה היתה לו אותה דרך מחשבה המיו חדת לזמן החדש , המסייעת לאדם להגיע לאוריינטאציה ראציונאלית של עצמו בתוך החברה התעשייתית . המכשירים השכליים , מעשי ידיו של הסוציולוג , המעלים אדם זה לרמה חדשה של תודעה עצמית , פ תחים לפנינו פתח להציץ לתוך התהליך המסוכן של העולם המודרני , הנוטה לצד הפיכות חברתיות ומלחמות עולם . הספר שלפנינו משלים בכמה וכמה אופנים את עמלו של מאנהיים בניתוח המשבר של זמננו . מאנהיים , שפתח את דרכו בעניינים פילוסופיים מופטים , נזקק בתקיפתו הגרמנית לבניינה האינטלקטואלי של החברה המודרנית . פירותיו העיקריים של מחקר זה ניתנו בספרו 'אידיאולוגיה ואוטופיה , ' שנתפרסם תחילה גרמנית בשנת 1929 ותורגם אחר כך אנגלית במהדורה מורחבת בשנת . 1936 בספר ההוא מביא מאנהיים , היוצא בדרכיהם של מאכס ובר ומאכם שלר , למלוא פית חו את הענף שנתייחד בעולם בשם , Wissenssozioiogie היינו : סוציולוגיה של הדעת . לפי עיקר הנחתה של גישה זו למחשבה חברתית מתהווים ומתפתחים רעיונות כהיענות למצב ההיסטורי החברתי , שבו שרויות חבורות של מומחים אינטלק טואליים , ומצב זה הוא גם המעצב וקובע צורתם וטיבם של הרעיונות . ולא זו בלבד , שגורמים סוציאליים היסטוריים ממין זה קובעים את התקוות ואת התבי עות הפוליטיות המיוחדות , היוצא ת מפורשות מפי חוגים רפרזנטאטיביים , אלא דיטרמינאציה חברתית זו נוקבת ויורדת עד למסתריה המוצנעים ביותר של נפש האדם . קאטיגוריות היסוד , המנחות את השקפתו של אדם על המציאות החב רתית על חזון העבר והעתיד , בייחוד התפיסה בדבר חירות האדם —כולן מוכ '

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר