הקדמה

עמוד:ט

הקדמה הספר הזה , שהוא ספרו האחרון של קארל מאנהיים המנוח , הסוציולוג היהודי גרמני ( ממוצא הונגארי ) , נשאר לא נשלם בכתובים ונערך לאחר פטירת המחבר ביד שנים מתלמידיו חבריו . שלושה חלקים עיקריים לספר , והם 'אבחנת המצבי , ' התיכנון הדימוקראטי ומוסדות משתנים ' , ' אדם חדש —ערכים חדשים . ' שלושה חלקים אלה יש בהם כדי להראות מה עיקר מתכונתו של הספר " ושלא מבחינה כרונולוגית בלבד הוא כמעשה םיום לדרך מחשבתו של מאנהיים . ראשית דרכו היתר . בימי התפוררותו של המשטר הוויימארי בגרמניה כשפירסם את ספרו 'אידיאולוגיה ואוט 1 פיה' ו המשכה — נסיונות התיווך והלבטים בין שני העולמות , הגרמני והאנגלי , הבולטים בספרו Man and Society in an Age of > Reconstruction וסופה — האמונה החיובית בסיכויי הדימוקראטיה שמן הטיפוס האנגלי ( בספרו 'דיאגנוזה של ימינו . ( ' מכמה בחינות אפשר לומר , שעיקרי רעיונותיו של ספר זה כבר באו כקודמיו , אלא שכאן הם ערוכים בצורה מלאה ומסודרת יותר . ואל יהא דבר זה קל בעינינו , שהרי כאן סדר ועריכה ( שקוויה הכלליים הותוו על ידי מאנהיים עצמו בכתב היד שהניח אחריו ) אינם עניין סגנוני בלבד , אלא יש בהם כדי לקבוע ראייה כוללת חדשה של הבעיות הנידונות . השלמות שבהגשת החומר והביטחון הניכר , הבולט לעומת ההתלבטות שבספרו השני , מורים על אופטימיזם סוציולוגי עמוק , שחדר לחקירתו ולהכרתו של מאנהיים בסוף ימיו . עיקר עניינו של הספר ידוע בראשי קוויו מתוך חיבוריו הקודמים של מאנהיים : ניתוח התנאים החברתיים , שבהם ייתכן כינונה וקיומה של דימו קראטיה חדשה ו דימוקראטיה 'מתוכננת' שתוכל להתגבר על החסרונות והכש לונות של הדימוקראטיה הליבראלית . החלק הראשון מנתח את יסודות המשבר החברתי המודרני דרך כלל , את תהליך ההתפוררות של חברת הקבוצות הראשו ניות , שמתקנות את עצמן בדרך אבטומאטית ואבטונומית , את גלגולה בחברה הליבראלית , ולאחרונה בחברת הממונים המודרנית לכל פניה המגוונות . כן מנ

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר