תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק רביעי : המעמד השליט בחברה הקאפיטאליסטית ובחברה הקומוניסטית 93—67 הערכת הניסוי הרוסי — 67 , דפוס דיוקנה של החברה הקאפיטאליסטית , —68 דפוס דיוקנה של החברה הקומוניסטית — 70 , ערכו של מתן פרסים מודרגים , — 71 שוויון רצוי ולא רצוי , — 72 ייחודי מעמד חופים — 74 , הבדלה בקוררה , — 75 לקח הניסוי הסובייטי — 79 , השיטות בבחירת מנהיגים — 81 , ברירה בדרכים מדעיות וגבולותיה — 82 , שיטות ברירה מתואמות — 84 , הרחבת בסיסה של הברירה ( המצב בבריטניה 86 , ( —הערך החברתי של פונקציות הנעשות בידי המעמד השליט — 88 , מדעי רוח או מדעי חברה — 90 , הסכנה שבהתבוללות יתרה — 91 , תפקידיו של מעמד שליט מחודש 92 , פרק חמישי : ריפורמה של הפוליטיקה 125—94 פוליטיקה ופיקוח מוסדות — 94 , כללים למדיניות התכנון המונע , — 97 פיקוח על מבנה החברה — 101 , הפיקוח על המשק 104 , —הפיקוח על הכוחות המזר ינים — 110 , שירות המדינה — 113 , פיקוח דימוקראטי על העיתונות והראדיו , — 116 חופש העיתונות — 117 , אחריותה של הנהלת הראדיו — 118 , טיבה של תעמולה 119 , —תחום הוויכוח הדימוקראטי — 121 , נאמנות והסכם בדעות , 122 פרק שישי : הפיקוח הדימוקראטי על השלטון בחברה מתוכננת 147—126 תחומיו ההיסטוריים של הרעיון הרימוקראטי המודרני — 126 , שתי ערובות מיושנות לדימוקראטיה — 128 , תשע מעלותיו של ממשל הנציגים — 130 , התהליך הדימוקראטי — 134 , תיפקודה של זכות הבחירה 135 , —מקומן של המפלגות — 140 , מרצון העם אל הכרעות מדיניות 145 , חלק שלישי : אדם חדש , ערכים חדשים פרק שביעי : מן המנהג אל החברה 172—151 א . רעיון החינוך החברתי — 151 , ב . המדע החדש של ההתנהגות האנושית , — 153 משמעותו של תיאום דימוקראטי — 153 , עיצובה וחידושה של ההתנהגות האנושית — 156 , ג . יחסים אישיים , קבוצות פשוטות , וחשיבותם החינוכית , — 157 ירידת הילודה — 159 , דרכי שימוש מזיקים של קבוצות פשוטות — 160 , ד . קבוצות מאורגנות והשפעתן החינוכית — 162 , מוסדות חברתיים והשפעתם החינוכית — 162 , כמה מיכאניזמי חברה והשפעתם החינוכית : תחרות ושיתוף , — 166 הבדל יסודי — 166 , תחרות יחידים ותחרות קיבוצים — 167 , תחרות של שווים ושל לא שווים — 168 , תחרות ושיתוף פעולה בחברה מתוכננת , — 170 הגדרתו של חינוך חברתי 172 , פרק שמיני : דפוסי ההתנהגות הדימוקראטית 195—173 מושג ההתנהגות המזגנית — 173 , ס 1 בלנות דימוקראטית כנגד קנאות — 177 , דרכה של האחריות הדימוקראטית , — 178 בחינותיה הסובייקטיביות של אח

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר