דרכה של דימוקראטיה

עמוד:ד

FREEDOM , POWER AND DEMOCRATIC PLANNING by KARL MANNHEIM תירגם מאנגלית י . גן צבי כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק נדפס בדפוס מרכז , ירושלים COPYRIGHT BY THE BIALIK INSTITUTE , J ERUSALEM 1958 PRINTED IN ISRAEL

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר