תוכן העניינים

עמוד:9

השוליים הצפוניים של חגורת המדבריות האיזור הצחיח למחצה במאגרב ; 116 השימוש המסורתי בקרקעות . 118 הספר הבידואי במדבר יהודה — אינטגראציה בשוליים החקלאיים הקיימים אגנים לרגלי הרים מושלגים פירזאדה — כפר אפגאני הניזון ממי הקאנאטים שיטות אספקת המים ; 124 השדות ; 125 שיטות עיבוד , גידולי חורף , גידולי קיץ , ושיטות השקיה ; 126 שיטת חלוקת המים בין יושבי הנאות . 128 עמק פראגנה — אגן בינהררי על תוואי נהר סיר דאריה התנאים הטבעיים וההשקיה הקדומה ; 129 ארגון ההשקיה . 132 תגובות קאליפורניה לאתגרי הסובב הצחיח למחצה שלבים בפיתוחה החקלאי של קאליפורניה עד למלחמת העולם השניה ; 134 התפתחות עירונית ; 136 פיתוחה התעשייתי של קאליפורניה ; 137 קאליפורניה כאיזור מגורים של איש המאה העשרים ואחת . 140 השתלטות על מי תהום ומעיינות תפקידם של מי תהום ארטזיים באיכלוסה של אוסטראליה ראשית השימוש בקרקעות ; 143 האגן הארטזי הגדול . 146 איזור בית שאן — ארגון אזורי לשימוש במים בגבול הצחיחות התנאים הפיסיים של עמק בית שאן 1 148 ההשתלטות על מקורות המים והשימוש בהם . 149 השימוש במעים עיליים השימוש במי נהרות בצפון מערב מקסיקו שינויי ערכים באגן סארגוסה על ידי מי הנהר אברו מפעלי הפיתוח באגן נהר אברו עד למאה הנוכחית ; 160 הפיתוח במאה הנוכחית ; 162 ההתיישבות החדשה . 162 התחום הצחיח למחצה במערב פאקיסטאן תנאי היסוד , 164 היישובים באיזור הצחיח למחצה ; 164 העיבודים החקלאיים ; 165 הדגמה מאיזור קטה , מערב פאקיסטאן ; 166 הדגמה מכפר לודקה וסאנדה , דרום מזרח האיזור הצחיח למחצה . 167 לקח המחקרים המפורטים . 169 נספח : הגדרתם ומיונם של האזורים הצחיחים 183—171 ההגדרות האמפיריות ; 171 ההגדרות המבוססות על מאזן המים בצמח ; 174 אבני בוחן גיאומורפולוגיות למיון האזורים הצחיחים . 182 רשימת המקורות ; 184 מפתח העניינים . 190

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר