תוכן העניינים

עמוד:8

חלק שני : מיגוון תגובות האדם על אתגרי הטבע 94— 59 מבוא 61 ההסתגלות לתנאים 63 השימוש בצמחייה הטבעית ובמקורות המים הזמינים הנוודות ; 65 הנוודות ומקומה במדינה במאה העשרים : מאוריטאניה 66 י האם אפשרית העלאת הנוודות לרמת ד / יים מודרנית ; 67 דרכי השיווק של הבקר והצאן ; 68 הנוודים והמדינה המודרנית ; 69 החקלאי באיזור הצחיח למחצה בתנאים המסורתיים ; החקלאי בשולי המדבר 170 החקלאי בנאות המדבר . 70 ההשקייה המסורתית ברמות טכנולוגיות שונות דרכי השקיה מסורתיות ; 73 השימוש במי תהום ; 74 השימוש במים עיליים . 77 המהפכה הטכנולוגית בהשקיית השאיפה להעלאת רמת החיים השימוש היעיל במי תהום : קידוחים עמוקים ; 80 השימוש הטכנולוגי הגבוה במים עיליים ; 81 המילוי המלאכותי של מאגרי מי התהום , 82 מקורות מים בלתי שיגרתיים ו התפלת מים מלוחים ; 83 השפעות חברתיות ואקולוגיות עם הכנסת מים לתוך האיזור הצחיח ; 84 שיפור החקלאות על ידי איקלום צמחים , ידע אגרוטכני והתמחות בגידולים בעלי ערר כלכלי גבוה . 85 תשובות לא חקלאיות לאתגרי האיזור הצחיח למחצה מכרות ומחצבים r הייחוד האיזורי ; 88 תפקיד המכרות בפיתוח האיזור הצחיח של צ'ילה ; 90 העיור באיזור הצחיח למחצה ; צומתי תחבורה ; 91 קווי האופי הייחודיים של התיעוש באיזור הצחיח למחצה ; 92 נופש ותיירות ; 93 תפקידה של התחבורה המודרנית בפיתוח האזורים הצחיחים . 94 חלק שלישי : יישום הפעילות האנושית בסובבים שונים 170— 95 מבוא 97 החיים בשולי הגשמים העונתיים הסאהל — גידול בקר כבסיס למשק קיום האתגרים הטבעיים ; 99 הנוודות כדרן חיים ; 103 צורות החיים במחוז פרלו ; 104 ( Ferlo ) הדלתה הפנימית של ניג'ר 1 105 הסיכויים לשינויים . 106 הרחבת המזרע בקרקעות הבתולות של קאזאכסטאן המטרה והתנאים ; 107 הביצוע ולקחו 108 ו קונסולידאציה וסיכויי הפיתוח . 111 חקלאות פאסטוראלית מודרנית במדינה מתועשת — הריפובליקה הדרום אפריקאית התנאים והבעיות ; 111 חדירת היישוב לתחום הצחיח למחצה במאה הנוכחית ; 112 אינטנסיפיקציה של האיוור על ידי השקיה ומרעה משובח ; 114 סכנת התקדמות המדבר . 115

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר