פאתי מדבר האדם בסובב הצחיח למחצה

עמוד:4

DOV NIR ON THE FRINGE OF DESERT MAN IN THE SEMI-ARID ENVIRON MENT כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תשל"ג Copyright by the Bialik Institute . 1973 Printed in Israel נדפס בדפוס חמד , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר