רשימת הציורים

עמוד:ח

חתימה בכתב ידו של ז'ואנוויל הביוגראף של לואי התשיעי 329 [ מתוך הספר Jean Sire dc Joinvillc , Hist . dc Saint Louis , Credo (/ Lett re a Louis A' , cd . Nalalis de Wailly ( Paris 1874 )] שטח נמלה של עכו 347 1 מתוך מאמרו של י . םראוור , 'מפות היסטוריות של עכו , ' ארץ ישראל , ספר ב ( ירושלים תשי"ג [( ביזאנטינוס סאראצינאטוס של עכו 354 [ הספריה הלאומית בפאריסן סמל ביברס 462 [ מתוך [ J A ., 1887 חותם אדוארד הראשון מלך אנגליה 487 [ מתוך [ Social Life in Early England , cd . G . Barraclough ( London 1960 ) תרשים מפת עכו מסוף המאה הי"ג 532 [ מתוך מאסרו של י . םראוור , 'מפות היסטוריות של עכו , ' ארץ ישראל ספר ב ( ירושלים תשי"ב [( שיחזגר עכו על פי מפה צלבנית 533 [ מתוך O . Ilcnne a . Rhyn , Kulturgcschichtc der . O ( Leipzig 1894 )] Vnon המאוחד של ממלכות קפריסין וירושלים 544

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר