רשימת הציורים

עמוד:ז

רשימת הציורים רישום מצודת קליםורד , מקום התגוננותם של יהודי יורק 25 [ מתוך הסטר J . Jacobs , The Jews of Angevin England ( N . Y . London 1893 )] רובה קשת . יורי ארבאליסטות 43 [ מתוך הספר O . Hcnne a . Rhyn . Gcscliichlc des fiaH . 0 ( Lei pzig s . d . )] טכס הסמכה לאבירות 133 •[ מתוך הספר O . Hcnne a . Rhyn , Geschuhle drs Ritlcrtums ( Leipzig s . d . )] תרשים ביצורי הר תבור 133 [ מתוך ה 00 ר [ 13 . Mvistcnv . unn , Guide dc Terre Sainte ( Paris 1936 ) תרשים ותכנית מבצר מו י נפור 171 [ מתוך A Crusaders' Fortress in Palestine . The Metropolitan Museum of Arts ( N . Y . 1927 )] משתה מלכותי ( על פי כת"י מן המאה הי"ג ) 178 [ מתוך הססר O . Hcnne a . Rhyn , Gcschichlc drr 19 H . 0 ( Leipzig s . d . )] חותם בית דין הבורגנים של עכו 219 [ מתוך הספר S . Paoli , Codice diplomatico del sacro ordine gerosolimi- lano 0 i > gi di Malta ( Lucca 1733-1737 )] nmn 'אחוות סנט אנדרה' 227 [ מתוך { RUL .. v . 11 חותם ריצ'ארד מקירנוול 269 [ מתוך [ Social Life in Early England , cd . G . Barraclough ( London 1960 ) חותם בנדיקט מאליניאן , בישוף מארסיי , יוזם בניינה של צפת 280 [ מתוך הספר M . Segonne , Benoit d'Alignan , Abbe de la Grassc ( Mar- seillc I 960 )]

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר