תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל

עמוד:ד

JOSHUA PRAWER A HISTORY OF THE LATIN KINGDOM OF JERUSALEM VOLUME TWO THE CRUSADES AND THE SECOND KINGDOM • MAPS , PLATES AND ILLUSTRATIONS הדפסה חמישית מהדורת א . ערםוני בע"מ , תל אביב כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשמ"ד נדפס בדפוס אופסט האמנים , ירושלים Jerusalem 1984 Copyright by the Bialik Institute Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר