שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

עמוד:10

של הקטעים שפורסמו עד כה ושל הקטע שיפורסם להלן דומה מאוד וייתכן שסופר אחד כתב את כולם . להערכתי , הקטע שלפנינו נכתב בידי סופר מקצועי . מיעוט המחיקות מחד גיסא , ושיבושים הנובעים מתהליך ההעתקה ממקור אחר מאידך גיסא , מעידים שאין הדפים הללו טיוטה אלא חיבור שכנראה הועתק לשם פרסום . אנו מכירים את הרמב " ם כפרשן המשנה , כפוסק שכתב את משנה תורה והשיב תשובות הלכתיות , כפילוסוף שכתב את מורה הנבוכים וכמנהיג שכתב איגרות לציבור היהודי ברחבי העולם והנהיג את הקהילה היהודית במצרים . בקטע המתפרסם במאמר זה ובקטעים אחרים מסוגו מתגלה הרמב " ם כמורה המעביר שיעורים . שיעוריו בהלכות הרי '' ף יכולים , מצד אחד , ללמדנו על גישתו החינוכית ועל דרכו הפרשנית , ומצד אחר להוסיף על ידיעותינו גם ביחס לחיבוריו המוכרים , שבהם הוא עושה שימוש חי בשיעוריו . במאמר זה אדון בקטע חדש השייך לרשימות תלמידי הרמב"ם . הקטע מורכב משני דפים ( ביפוליו , ( האחד ריק והאחר הכתוב כתיבה צפופה יחסית ומכיל 32-31 שורות בעמוד . כל סוגיה מופרדת מחברתה בסימן שצורתו סגול הפוך ופותחת בדיבור המתחיל מתוך הרי " ף . הקטע עוסק בסוגיות הנמצאות בגמרא בין הדפים יח ע " ב - כג ע " ב במסכת בבא קמא , וברי"ף בין הדפים ז ע " ב - י ע " ב . אביא תחילה את המקור וכן את התרגום כשהוא מחולק לסוגיות , ולאחר מכן יובא דיון בכל אחת מן הסוגיות . בסוף המאמר אציג מסקנות כלליות . ישורון , כ ( תשס '' ח , ( עמ ' מח-סד . הקטעים המובאים בשנ > המאמרים הללו שייכים למסכת פסחים והמהדיר התייחס בקצרה לחשיבותו ולמקומו של לימוד הרי"ף במצרים בתקופת הרמב " ם . 6 להערכתי זהו חיבור שהועתק לפרסום , אך לא מצאתי העתקות נוספות שלו ביד אחרת . 7 הרמב " ם גם עסק בפירוש התלמוד עצמו . עיין : מי '' ל זק " ש , חידושי הרמב " ם לתלמוד , ירושלים תשליג ; י " מ תא שמע , כנסת מחקרים - עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים , ב : ספרד , ירושלים תשס " ד , עמ ' 309 ואילך . 8 זהו כנראה הדף הראשון של הקונטרס ולעתים הוא הושאר ריק . 9 מסיבות טכניות הוחלף סימן זה בכוכבית בפרסום הטקסט להלן . כל הדיבורים המתחילים נמצאים ברי " ף , ואין דיבורים מתחילים שאינם ברי " ף . ברור אפוא שהשיעור היה על הרי"ף ולא על התלמוד , אף שבדיון יש התייחסות למובאות מן התלמוד שאינן ברי ' יף .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר