גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ו תש"ע

עמוד:3

גנזי שנתון לחקר קדם • הגני • זה כיו תש" ע העורך ירחמיאל ברודי עורך משנה י ' צבי שטמפפו § / ay 111 \ nuimstuc ; T וווו f * 1 UENIZAHrROJECT 43 U

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר