טרמינל 35

עמוד:2

urn ct פתוו דבי | מחדר הפלאות לקוב"ה הלבנה ובחזרה דליה מרקוב 7-3 ' ^ תערובות תל אביב 8 תערובות ירושלים 10-9 משני צדי המתרס : אנקדוטות קסנות על שסחים גדולים ל'אב מזרחי 1 5-1 1 מה עושה גלריה בשכונה : ? תחנות בחייה של גלריה קו 16 מעיין שלף 1 7-16 על רחוב כגלריה וגלריה כרחוב אורית גת 21-18 תערובות ברלין | תערוכת רחוב : קורבישטראסה , אוגוס 2008 0 יואב מסוס 25-22 אדריבלות | הסולו : אדריכלות סינית חדשה רבקה רז 34-31 תערובות מוםקבה | מיליון $ בייבי : יריד האמנות העולמי במוסקבה אדוארד רובין 39-35 [ אנגלית ] קו התפר נין יורק ן מגדלים באוויר : על עבודותיה של דיאנה אל חדיד רבקה רז 46-40 טרמינל - נתב nntiKV in המאה ה 21 נובמבר 2008 יוצא לאור מאז 1996 זוכה תחרות חתך הזהב לשנת 2004 מטעם אגודת המעצבים הגרפיים בישראל מייסדת ועורכת ראשית : רחל סוקמן עורכת אורחת : דליה מרקוביץ ' מערכת : יורם אורון , חיה פרידברג , רבקה ת טקסטים : א 1 רית גת , ליאב מזרחי , יואב מטוס , אדוארד רובין , רבקה רז , מעיין שלף עיצוב גרפי : דפנה גר"ף עריכה לשונית ותרגומים : דדיה קסובסקי דפוס : מאירי בע"מ מו"ל : המרכז לאמנות חזותית בתל אביב . ע . ר . מס י 580266104 מימ > 1 " רואה אור בתמיכת : משרד המדע , התרבות והספורט , מנהל התרבות , המחלקה למ 1 זיאונים ולאמנות פלסטית עיריית תל אביב יפו \ $ מועצת הפיס לתרבות ולאמנות כתובת המערכת : ו 1 ר » ינ > רחי שלמה המלך , 1 תל אביב 64377 טלפקס : 03-5254191 magazine @ netvision . net . il rakele @ netvision . net . il www . officeintelavivgallery . com על השער : י 0 עת בר לב , מ 01 ו \ בכי \ ר , , 2008 עבודת קיר במסגרת "אפלולית , " מועדון טונגסטן , תל אביב , אוצרת : קרץ מנדלוביץ ; ' תצלום ; היל'ח כדורי On the cover : Ifat Bar-Lev , Sink Performance , 2008 , wall piece created as part of "Dimness , " Tungsten Club , Tel Aviv , curator : Karin Mendelovici

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר