תערוכות חוזרים לכנסייה

עמוד:15

- Noorderlicht Photofestival 8 , main exhibition : Sense of Space , August 26-September 30 , 2001 , in the Aa Church and other venues , G roningen www . noorderlicht . com . - Sonsbeek 9 : LocusFocus , June 3-September 23 2001 in Park Sonsbeek , Eusebius Church , Kronenburg Shopping Mall and the Museum of Modern Art Arnhem , www . sonsbeek 2001 . nl . תשוחת" תישארה הכורעתה 8 סכילרדרונ םוליצה ri' , הא תייסנכב 2001 , רבמספסב 30 - ססוגואב 26 , "ללור . www . noorderlicht . com , ןגנינורורב םיפסונ םירתאבו 2001 , רבמספסב 23 - ינויב 3 , סוקופסוקול : 9 קיבסנוס גרבננורק תוינקה זכרמב , סויבסויא תייסנכב , קיבסנוס קראפב . www . sonsbeek 2001 . nl , םתאב תינרדומ תונמאל ןואיזומבו Karel Appel , "Looking through the Open Windo Sonsbeek 9 : LocusFocus , Arnhem , 2001 [ Photo : Herman van Ommen ] Bruna Esposito , "E cosi sia ... " Sonsbeek 9 : LocusFocus , Arnhem , 2001 PhotoHerman Ommenl others , the "Sonsbeek 9 " exhibition , called LocusFocus which revolves around three locations : the oneyear old Sonsbeek Park , where the first edition took in 1949 , the medieval Eusebius Church , and a shopping mall . The church engulfed the installations religion , the park enveloped them with a sense back leisure , while in the remote shopping mall installations lost in the of visual Most Sonsbeek artists were young , and are less famous than Hoet himself ; the more seasoned such as Karel Appel and Henk Visch , were allotted most remote locations : the far end of the park or the of a parking lot . Thomas Schiitte was disappointed his location in the park and decided to retire . Close Hoet had organized a few too many year ? ? Still and all , the power of art in experienced in Chambres d'Amis was found far I concerned

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר