מיננדרוס חמישה מחזות מתורגמים מן המקור היווני על-ידי יצחק זילברשלג

עמוד:3

מי ננדר 1 ס חמ שה מחזות ? תךגמים מן המק 1 ר היוני על-יךי ל ^ חקזילבך'שלג מוסד ביאליק ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר