הקדמה

עמוד:8

המאמר של כ"ץ פורש לפנינו ביריעה רחבה את תהליך שיבת היהודים וביסוס הקהילה הספרדית בלונדון בחמישים שנותיה הראשונות . סולטמן עומד על מפעלו ההיסטוריוגרפי של ויליאם פרין , שספרו נגד היהודים , המבוסס על מחקר ארכיוני פרטני , נכתב בעצם ימי הפולמוס סביב שאלת החזרתם לאנגליה , ועל אף אופיו האנטישמי הקיצוני תרם תרומה נכבדה לחקר יהדות אנגליה בימי הביניים . שני המאמרים החותמים את הספר עניינם בקהילה הספרדית "שער השמים" בחמישים השנים הראשונות לקיומה . יוסף קפלן מתאר את הפרופיל של מייסדי הקהילה וחבריה בדור הראשון להקמתה — אנוסים מספרד ומפורטוגל שחזרו ליהדות ומפגשם עימה עורר קשיי הסתגלות לא מעטים . רוברט כהן ז"ל , אשר חייו נקטעו באיבם כשנתיים לאחר הכנס , קורע אשנב אל הדמוגרפיה של בני קהילה זו ומצייר את מבנה משפחותיה ביובלה הראשון . תודתנו נתונה לגב' אירית סיון על תרגומה את מאמריהם של רוברט סטייסי ויונתן ויטמן מן המקור האנגלי , לגב' מעין אבינרי רבהון , למר יצחק כהן על מלאכת העריכה הלשונית והתקנת הספר לדפוס , לפיני על עיצוב העטיפה ולעובדי מרכז זלמן שזר ודפוס 'גרפית' על עבודתם המסורה . א' דחול המועד סוכות תשנ"ד העורכים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר