נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור

עמוד:יג

כתב היד מן הספרייה הבריטית , ולאחריו חילופי הנוסח מקטעים נוספים . תיאור כתבי היד גוף הטקסט מועתק מתוך כתב יד לונדון , הספרייה הבריטית , Or . 12378 . 6 הכולל שלושה דפים . בדף הראשון מועתק חלק מפסוקי דזמרא , מאמצע פסקת "יהי כבוד" ועד לתחילת פרק קמז בתהלים . לאחר חסר של דפים אחדים באים שני דפים הכוללים את כל תפילת שמונה עשרה של שחרית , למעט שלוש המילים הראשונות . הקטע מסתיים בפסקת הוראות ולאחריה תחילת התחנון . כתב היד מתואר בקטלוג בית הספרים הלאומי בירושלים . ד"ר עדנה אנגל אפיינה את טיפוס כתב היד במזרחי בינוני , ושיערה שהוא נעתק בין השנים . 1400-1200 חילופי הנוסח הובאו מתוך כתבי היד האלה : א כ"י קמברידג , ' ספריית האוניברסיטה T-S AS ; T-S AS 103 . 104 ; T-S NS 153 . 9 . T-S AS 105 . 103 ; T-S AS 103 . 292 ; 103 . 277 קטע בן ארבעה דפים רצופים מתפילת שחרית ליום חול , מסוף ברכת הגאולה שלאחר קריאת שמע ועד לאמצע "קדושא דסידרא . " הגיליון החיצוני מבין השניים שרד במצב טוב באופן יחסי , אך לעומתו , הגיליון הפנימי הורכב מארבעה שרידים שונים שקריאתם קשה . כתב יד זה מביא , אפוא , את נוסחה המלא של תפילת שמונה עשרה למעט מילים בודדות שניתנות להשלמה בקלות . בשלוש הברכות "בונה ירושלים" עד "שומע תפילה" רק כ"י זה עומד לצדו של כ"י לונדון . נכתב בכתיבה מזרחית בינונית , סביב המאה . 13-ה ב כ"י ניו יורק , בית המדרש לרבנים באמריקה . ENA 694 . 5-6 קטע בן שני דפים רצופים מתפילת השחרית ליום חול , מאמצע ברכת הגאולה שלאחר קריאת שמע ועד לסוף ברכת הצדיקים . הדפים קרועים בצדם האחד ובתחתיתם וכמעט בכל לשון הברכות היה צורך בהשלמות של מילים אחדות . את לשונן של ברכת הגבורות וברכת השנים לא ניתן היה לשחזר בוודאות מספקת , ולפיכך לא הובאו חילופי הנוסח לברכות אלה מכתב יד זה . נכתב בכתיבה מזרחית בינונית , בין השנים . 1300-1200 ג כ"י ניו יורק , בית המדרש לרבנים באמריקה . ENA 694 . 8 קטע בן דף אחד , מסוף ברכת הגאולה שלאחר קריאת שמע של שחרית ועד לתחילתה של ברכת קיבוץ גלויות . הדף קרוע בשוליו וקריאתו קשה , אך ניתן היה לשחזר את לשון הברכות בסבירות גבוהה מלבד חלק מברכת הגבורות וברכת קדושת השם , והן לא תובאנה במסגרת חילופי 23 בדברים להלן בנוסח ברכת ההודאה נעשה שימוש גם בנוסח הברכה הבא בתוספת 'על הנסים' בדיון על תפילת החנוכה . 24 בהעתקה שלהלן מובא דף זה בקיצור בלבד . הדף פותח בפסוק 'עצו עצה ותפר' שאינו קיים בנוסחי 'יהי כבוד' בסידורים המקובלים . אך משפט זה בא בהרבה העתקות של סידורים מזרחיים עתיקים . ראה לדוגמה בסידור רס"ג , עמ' לג ובסידור ר' שלמה ברבי נתן , עמ' י . 25 שאר הנתונים הפליאוגרפיים המעטים המובאים כאן ניתנו גם הם בידי ד"ר עדנה אנגל , והיא מדגישה שתיארוך כתבי היד נעשה בהערכה ראשונית בלבד . תודתי נתונה למר אבי שמידמן על שהסב את תשומת לבי לכתב יד זה . 26 לא צוינו חילופי נוסח של כתיב מלא או חסר , וגם לא צוינו צורות כתיב חריגות .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר