נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור

עמוד:י

המשיכה הטבעית אחר החריגות המפתיעה של לשונותיהם בהשוואה לנוסחאות התפילה שנשתגרו בקהילות ישראל , אשר רובן ככולן צומחות ממנהג התפילה הבבלי . חוקרים דאגו לפרסם קטעים חדשים של הסידור הארץ-ישראלי מן הגניזה גם בשל העובדה שזה המקור היחיד לחשיפת מנהג תפילה זה , וללא פרסומם המלא של הקטעים לא יתאפשר מחקר כל שהוא על נוסח ארץ ישראל הקדום . באופן פרדוקסלי זירז גם המספר המועט יחסית של הסידורים הארץ-ישראליים בגניזה את פרסומם , שכן מיצוי החומר בשטח זה קל יחסית והחוקר אינו מאבד את ידיו ורגליו בריבוי האינסופי של כתבי יד . מנהג בבל הקדום , לעומת זאת , לא זכה לאותה עדנה , אף על פי שהוא מהווה את רובו 5 המכריע של מצאי הסידורים בגניזה . דורות של חוקרים לא נמשכו אחריו מתוך הנחה שאין בו כדי להביא לגילויים משמעותיים בהשוואה לסידוריהם החשובים של הגאונים , 6 רב עמרם ורב סעדיה , ולמנהגי התפילה בתפוצות ישראל . באופן פרדוקסלי הביא גם הריבוי העצום של הנוסחים , שההבדלים ביניהם נראים קטנים , לרפיון ידיים ממחקר התפילה של מנהג זה , ובוודאי מפרסום עדיו . היה זה נפתלי וידר שקבל בגלוי על ההזנחה של חקר מנהג בבל הקדמון , והדגיש שהבנה מלאה של תולדות התפילה תושג רק אם נחזיק את שני המפתחות של עולם 7 התפילה הקדום , של מנהג ארץ ישראל ושל מנהג בבל , גם יחד . חוקר תפילה דגול זה הרים תרומה רבה לבירור מנהג בבל הקדמון , ומאמריו מלאים בפרסומים של קטעי סידור חדשים על פי מנהג זה ובצדם ניתוח עומק של פרטי נוסח שונים המלמדים עד כמה משמעותיים יכולים להיות הבדלי נוסח קטנים . וידר גם תרם באופן מיוחד לחקר 8 נוסח תפילת שמונה עשרה על פי מנהג בבל במאמרים מספר . יש גם לציין שווידר הוא החוקר שעשה את השימוש הרב ביותר בנוסחאות סידור רי שלמה בן נתן , וכל זאת טרם 9 צאתה לאור של המהדורה המודפסת . בדברים שלהלן אני מבקש להרים תרומה לחקר נוסח התפילה על פי מנהג בבל ולהציג נוסח מלא של תפילת שמונה עשרה מן הגניזה הקהירית על פי סידור ר' שלמה בן נתן , חכם בן המאה 12-ה שמקום פועלו טרם התברר סופית . סידורו נפוץ למדי בין המאות 5 על פי הערכה ראשונית , 85 % -כ מן הסידורים לימות החול שייכים למנהג בבל . 6 סידורים אלה של הגאונים מצויים בידי החוקרים כבר זמן רב במהדורות מדעיות . ראה סדר רב עמרם גאון , ערוך ומוגה על-פי כתבי-יד ודפוסים עם השלמות , שנויי-נוסחאות ומבוא בידי דניאל גולדשמידט , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשל"ב ; סידור רב סעדיה גאון , יוצא לאור על ידי י' דודזון , שמחה אסף ויששכר יואל , ירושלים , מקיצי נרדמים , תש"א . 7 ראה נ' וידר , "לחקר מנהג בבל הקדמון , " תרביץ , לז ( תשכ"ח , ( עמ' , 135 נדפס בשנית בתוך וידר ( להלן , הערה , ( 8 עמ' . 13 8 על כל זה ראה בתוך שני הכרכים של קובץ מאמריו : התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב , ירושלים : מכון בן-צבי , תשנ '' ח . 9 ראה על פי המפתח אצל וידר ( לעיל , הערה , ( 8 "שלמה בן נתן מסג'למסה , " כרך ב , עמ' —851 . 852 10 ראה י' טובי , "סידורו של ר' שלמה בן נתן מסג'למסה : עיונים ראשונים , " יד להימן : קובץ מחקרים לזכר א"מ הברמן ( בעריכת צ' מלאכי , ( לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות , תשמ"ד , עמ' ; 360-345 ש' צוקר וא' ווסט , "מוצאו המזרחי של סידור ר' שלמה בר' נתן וייחוסו

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר