נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור

עמוד:ט

נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור אורי ארליך בעשור האחרון התפרסמו קטעי גניזה חדשים המכילים את תפילת שמונה עשרה על פי 2 1 מנהג ארץ ישראל , בשלמותה או כמעט בשלמותה . סדרת פרסומים זו הכפילה את כמות העותקים של תפילת שמונה עשרה על פי מנהג ארץ ישראל העומדים כעת לנגד עיניהם של החוקרים , והכמות המצטברת הזו מאפשרת ניתוח מקיף ומפורט יותר של פרטי נוסחיה . קטעים חדשים אלה אישרו את החלוקה ההכרחית בתחום זה בין מנהג התפילה הארץ-ישראלי לבין מנהג התפילה הבבלי , אך יחד עם זאת אפשרו הגדרות משופרות ומדויקות יותר של קווי המתאר של שני המנהגים . ריבוי החומר על לשונות התפילה הארץ-ישראלית אפשר גם לעמוד ביתר חדות על הגיוון היחסי שהיה קיים בין הקהילות השונות שהתפללו על פי מנהג זה , וכן להעמיק ולחקור את משמעות נוסחי 3 התפילה השונים . 4 העיסוק האינטנסיבי בקטעי הסידורים על פי מנהג ארץ ישראל ניזון , כמובן , מן 1 על פי הסדר : ע' פליישר , "קטעים מקובצי תפילה ארץ-ישראליים מן הגניזה , " קבץ על יד ( ס"ח , ( יג ( תשנ"ו , ( עמ' ; 150-146 , 118-116 א' ארליך , "תפילת שמונה עשרה שלמה על פי מנהג ארץ ישראל , " קבץ על יד ( ס"ח , ( יח ( תשס"ה , ( עמ' ; 22-3 אי ארליך , "קטעים נוספים מתפילת שמונה עשרה על פי מנהג ארץ ישראל , " קבץ על יד ( ס"ח , ( יט ( תשס"ו , ( עמ' ; 22-3 ע' פליישר , "מגילה קרומה לתפילת יום חול כמנהג ארץ ישראל , " היגיון ליונה : היבטים לכבודו של פרופסור יונה חדשים בחקר ספרות המדרש , האגדה והפיוט , קובץ מחקרים פרנקל במלאות לו שבעים וחמש שנים ( בעריכת י' לוינסון , י' אלבוים וג' חזן-רוקם , ( ירושלים : מאגנס , תשס"ז , עמ' . 549-530 תודתי נתונה לגב' ורד רזיאל קרצ'מר על הערותיה למאמר זה . 2 סקירה על קטעי תפילת שמונה עשרה שפורסמו קודם לכן ראה ארליך , תפילת שמונה עשרה ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' . 4-3 3 ראה א' ארליך , "ברכת גבורות , קדושת השם והדעת בנוסח התפילה הקדום לאור קטע חדש מסידור על פי מנהג ארץ ישראל , " תרביץ , עג ( תשס"ד , ( עמ' . 584-555 4 תיאור קצר של חקר התפילה על פי מנהג ארץ ישראל ראה אצל ע' פליישר , תפילה ומנהגי תפילה ארץ-ישראליים בתקופת הגניזה , ירושלים : מאגנס , תשמ"ח , עמ' . 11-9 על חקר התפילה בכלל לאור גילויי הגניזה הקהירית ראה ש"ק רייף , "תפקידם של קטעי הגניזה הקהירית בחקר תולדות התפילה , " כנישתא 1 , ( תשס"א , ( עמ' . 52-43

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר