פתח דבר

עמוד:ז

פתח דבר כרך זה הוא הרביעי בסדרה של מחקרים על בית הכנסת ועולמו . כרך זה , כקודמיו , משקף את העולם העשיר של בית הכנסת והמחקר עליו . מבחינה כרונולוגית המאמרים מתייחסים לתקופה של כאלפיים שנה , מנוסחאות התפילה בקומראן ועד התפתחויות אחרונות בתפילה בישראל . המחקר על התפתחויות אחרונות בישראל מתפרס , אף הוא , על תחום רחב מן ההיבט האידאולוגי : מבתי כנסת רב-עדתיים השייכים לזרם האורתודוקסי ועד לתפילה של התנועה הרפורמית במדינת ישראל . מאמר אחד עוסק בבניין בתי כנסת - "בניין" כפועל ולא כשם עצם . מאמרו של ראובן גפני דן בהקמת בתי כנסת בשכונות פועלים עירוניות בארץ ישראל . הכותרת של המאמר , " לא מובן מאליו , " מביעה את תמיהתו על העובדה שחשבו שאפשר לבנות שכונה עירונית בארץ ישראל שלא יהיה בה בית כנסת . במשך הזמן נבנו בתי כנסת גם בשכונות כאלה , וראובן גפני מתאר את המאבק שהיה קשור בהקמתם . אמנם , ברור היה שיש יישובים כפריים שאין בהם בתי כנסת מכיוון שאורחות חייהם של התושבים אינם מצריכים בית כנסת , אבל גם בהם , ברבות השנים , נבנים בתי כנסת - גם אם אין מתקיימות בהם תפילות כסדרן . אין לנו , הפעם , מאמרים העוסקים באדריכלות בית הכנסת ובאמנותו , אבל אנו מקווים שיהיו מאמרים כאלה בכרך החמישי . מאמרים אחדים מתמקדים בחיים שבתוך בית הכנסת , החל מניתוח המבנה החברתי של הקהילה ועד לדרך שבה נמכרו העליות לצורכי צדקה . אהרן גימאני מתאר כיצד ניצל בית כנסת בתימן , שנכנס לחובות ועמד להתפורר , על ידי התערבות הקהילה הרחבה יותר ועל ידי פעילותו של אדם חזק שבא מבחוץ , הרב מאיר צובירי . הרב צובירי מצא דרכים שונות לסדר הכנסות כספיות לבית הכנסת , אבל לא מצאנו שלצורך זה מכרו עליות לתורה וכיבודים אחרים . ידיעות רבות על דרך זו של איסוף כספים לבית הכנסת , ולעתים גם למטרות צדקה אחרות , נאספו בידי רון קליינמן . הוא מציע לפנינו היבטים שונים של נושא זה , תוך עמידה על ההבדלים ועל הדמיון במנהג בין העדות השונות בתקופות שונות . בית הכנסת העדתי במדינת ישראל הוא נושא מאמרו של נסים ליאון . השינויים שחלו במבנה הקהילתי בבתי הכנסת של עדות המזרח במשך שישים השנים הראשונות של מדינת ישראל זוכים לתיאור היסטורי ולניתוח סוציולוגי במאמר זה . המחבר מתאר כיצד הפך בית הכנסת "המזרחי" מבית כנסת המבוסס על זהות אתנית של חברי הקהילה לבית כנסת המבוסס יותר על זהות אידאולוגית . המאמר מתייחס לבתי כנסת שמתפללים בהם לפי נוסח עדות המזרח , והמכיר את המצב בבתי כנסת שמתפללים בהם לפי נוסח אשכנז או מזרח אירופה יודע שתמורות אלו חלו גם בבתי כנסת אלה בשנות המדינה . תפקידו העיקרי של בית הכנסת הוא , כמובן , לשמש מקום תפילה . בתולדות נוסח התפילה בעת העתיקה יש לפנינו שני מאמרים . משה בר-אשר דן במטבע שטבעו חכמים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר