כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו 4

עמוד:ד

המערכת דוד אדן-ביוביץ , בנימין בר-תקוה , אפרים חזן , יעקב שפיגל , דניאל שפרבר הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה לתלמוד ע"ש זלמן וליאה גספר המרכז לחקר התורה שבעל-פה ולהפצתה ע"ש נפתל-יפה קרן בית שלום , קיוטו יפן הקרן ע"ש עו"ד מ' אגולסקי ז"ל מסת"ב 978-965-226-395-7 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן אין להעתיק קובץ זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל - תש"ע דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר