פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר בין התאריכים 5-2 במאי 2004 התקיים במשכנות שאננים בירושלים כנס בינלאומי שכותרתו "היקים . " הכנס הוקדש לעולמם ולמורשתם של יהודים יוצאי התרבות הגרמנית . הקובץ שלפנינו , לא הראשון וגם לא האחרון בחיבורים שעניינם היקים , מסתמך על הדברים שנישאו בכנס . בה במידה , קובץ מחקרי וביקורתי זה נםוב סביב שאלה מרכזית ושאלות הגזורות ממנה ומנסה לספק מאזן ביניים שני דורות לאחר שהחלה העלייה הגדולה של יהדות גרמניה ומרכז אירופה לארץ ישראל . השאלה המרכזית היא : מה מאפיין את יהדות גרמניה בארץ מוצאה ובמחוז ההגירה הישראלי . משאלה זו נגזרות שאלות משנה רבות , שהן החומר העיוני שהקובץ עשוי ממנו . אנו מודים לכל אלו שתרמו מזמנם וממרצם להוצאתו של קובץ מאמרים זה לאור בגרמנית ובעברית : לצוות משכנות שאננים , למר מיכאל שילה ולגברת נעמי קפלנסקי , לעורכת הלשונית הגברת תמר רווה , למתרגמים הגברת אלישבע מואטי ומר דוד אייכנרנד , לגברת שרון גורדון על ריכוז העריכה , למר לוץ פידלר ולגברת ליאור ליבמן על עבודתם הנאמנה . יבואו על הברכה גם עדין טלבר שהכין את התערוכה שליוותה את כנס היקים , גב' דבורה חרמון ומוזיאון האמנות של המבורג שהעמידו לרשותנו את התמונות לעטיפת הספר , ומכון הגנזים שהתיר לנו את פרסום שירה של לאה גולדברג " האורן . " ואחרון חביב למרכז זלמן שזר , למנכ"ל צבי יקותיאל ולמביא לבית הדפום יחזקאל חובב על הטיפול המסור בפרסום הגרסה העברית של האסופה שלפנינו . ירושלים , נובמבר 2005 העורכים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר