בין המולדת היקים במחוזותיהם

עמוד:4

מרכזת עריכה : שרון גורדון עריכה לשונית : תמר רווה הביא לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה ראה אור בסיוע קרן מינרווה , מינכן משרד החינוך , התרבות והספורט - מינהל התרבות על העטיפה : קספר דוד פרידריך , "ההלך מעל ים הערפל 1817 , " ( מוזיאון האמנות המבורג , 5161 / צילום : אלקה ולפורד ;( לודוויג בלום , "מדבר יהודה וים המלח 1937 , " ( גב ' דבורה חרמון . ( מסת " ב ISBN 965-227-208-6 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-524 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ולמרכז קבנר להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית בירושלים , תשס " ו אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר