הקדמה

עמוד:8

במהלכו פרסמתי ארבעה מאמרים בנושא הצלת יהודים באזורי הכיבוש האיטלקי : - 'מעשה ההצלה של יהודים באזורי הכיבוש האיטלקי בקרואטיה , ' נסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה , ירושלים תשל"ו , עמ' . 432-382 - 'יהודי יוון בתקופת השואה ( 1943-1941 ) ויחסם של שלטונות הכיבוש האיטלקיים , ' ילקוט מורשת , לא , ( 1981 ) עמ' . 38-7 - 'השלטונות האיטלקיים ויהודי תוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה , ' ציון , נב ( תשמ"ז , ( עמ' . 106-57 - 'השלטונות האיטלקיים ויהודי צפון צרפת , ' 1943-1942 , ציון , נד ( תשמ"ט , ( עמ' . 204-179 שני המאמרים האחרונים נכללו , בשינויים רבים ותוך הוספת פרקים אחדים , בחלקים א' וג' של ספר זה . מחקר זה מבוסס בעיקרו על תיעוד השמור בשלושה ארכיונים : ארכיון משרד החוץ האיטלקי - Archivio Storico , Ministero Affari Esteri ) להלן : , ( ASMAE ארכיון הצבא - חיל היבשה - Archivio Storico , Stato Maggiore Esercito ) להלן : ( ASSME וארכיון 'המרכז לתיעוד יהודי בן זמננו' Centre de Documentation ) Juive Contemporaine להלן : . ( CDJC שני הראשונים ברומא , השלישי בפאריס . בארכיון משרד החוץ רוב התיעוד שהשתמשתי בו הוא מן החטיבה 'עניינים מדיניים' - Affari Politico להלן : . ( AP בארכיון הצבא השתמשתי בעיקר בתיקי ועדת שביתת הנשק עם צרפת - Commissione Italiana di Armistizio con la Francia ) להלן : . ( CIAF ב'מרכז לתיעוד יהודי בן זמננו' שמורות מקצת התעודות של הקונסוליה האיטלקית בפאריס מן השנים , 1943-1940 וכן של זרועות הביטחון הגרמניות בצרפת מאותה תקופה . אני מחזיק טובה להנהלות של מוסדות אלה על שאפשרו לי לעיין בחומר שברשותם ואף המציאו לי את הצילומים הנחוצים לעבודתי . כמו כן נתונה תודתי להנהלות ולעובדים של ארכיון 'יד ושם' בירושלים ושל הספריות של אוניברסיטת תל אביב ושל St . Antony ' s College באוקספורד , על שסייעו לי בנאמנות כל השנים . תודתי גם למרכז זלמן שזר , שנטל על עצמו להוציא ספר זה לאור , למנהלו מר צבי יקותיאל , ולמר יחזקאל חובב , שקרא את כתב היד והעביר עליו קולמוס של סגנון . חיבור זה נכתב במסגרת 'הקתדרה לחקר השואה על שם חיה ובנימין שפלסקי' שבאוניברסיטת תל אביב The Chaya and Benyamin Schapelski Chair of ) , ( Holocaust studies , Tel Aviv University ותודה מיוחדת נתונה למייסדיה , האחים נתן ודוד שפל מלוס אנג'לס . ניסן תשנ"ג דניאל קארפי

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר