הקדמה

עמוד:7

הקדמה בימי מלחמת העולם השנייה , כאשר ברוב ארצות אירופה נרדפו היהודים על צווארם בידי הגרמנים ובידי משתפי פעולה עמהם מקרב העמים , היו שלושה איים בודדים שבהם התנהלו חיי היהודים בתנאים אנושיים ובהרגשת ביטחון יחסית . אלה היו האזורים שתהפוכות המלחמה הביאום בכיבוש הצבא האיטלקי : רוב שטחה של יוון ההיסטורית , מקצת חבלי קרואטיה ודלמטיה ומחוזותיה הדרום מזרחיים של צרפת . אל אזורים אלה יש להוסיף את תוניסיה , שאמנם לא היתה שטח כיבוש , אבל לנציגות האיטלקית היתה בה השפעה ניכרת מאז חתימת הסכם שביתת הנשק , ביוני , 1940 ולאחר נחיתת כוחות 'הציר' על אדמתה , בנובמבר , 1942 לא כל שכן . בכל האזורים האלה הגנו השלטונות האיטלקיים על היהודים ומנעו את פרסומן של חוקות גזע ( ביוון ) או את החלתן על אזרחיהם ( בכל יתר האזורים . ( מעל לכל התנגדו האיטלקים לתביעת הגרמנים להסגיר לידיהם יהודים , תושבי אזורים אלה או פליטים שמצאו בהם מקלט , וגם מנעו מגורמים מקומיים , כגון אנשי אוסטשה קרואטים או שוטרי ממשלת וישי , לעשות זאת . עד 8 בספטמבר , 1943 מועד כניעת איטליה , נהנו למעלה מארבעים אלף יהודים מחסות השלטונות האיטלקיים . רבים מתוכם הצליחו להציל את נפשם גם לאחר הסתלקותו של הצבא האיטלקי , במידה רבה הודות לתנאים שנוצרו עד אז . פעולת הצלה זו היא מן הרחבות שנעשו באותה תקופה מבחינת מספר הארצות שעל פניהן התפרשה : היא גם מן המעטות שזכו להצלחה - אמנם חלקית , אבל לא מבוטלת . דומה כי מן הבחינות האלה לבדן ראויה היא לתשומת לב . אבל עוד היבט אחד לה , המבליט את ייחודה . פעולת הצלה זו נעשתה בידי מדינה , שהיתה בעלת הברית הקרובה ביותר של גרמניה הנאצית מבחינה פוליטית ומבחינת אופי משטרה . יתרה מזאת , היא נעשתה בידי מדינה שהיתה ראשונה באירופה , לאחר גרמניה , שחוקקה ' חוקת גזע , ' הפלתה את אזרחיה היהודים לרעה באופן החמור והמשפיל ביותר , ונישלה אותם מרוב רכושם . הרבה תמיהות כרוכות אפוא במניעיה הפוליטיים והאתיים של פעולה זו , בהשקפה הכללית שהיתה מונחת ביסודה ובגורמים הפרגמטיים המיוחדים שפעלו לגבי כל ארץ וארץ . כל אלה טעונים בדיקה , הבהרה והסבר . חיבור זה יתמקד ב'איזור הכבוש' שבצפון צרפת , בדרום צרפת ובתוניסיה . חיבור זה הוא פרי מחקר שעשיתי במשך שנים אחדות , בהפסקות ממושכות למדי .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר