בין שבט לחסד השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' אברהם גרוסמן ( יו"ר , ( פרופ' ישעיהו גפני , פרופ' אריה גראבויס צבי יקותיאל , ד"ר ירחמיאל כהן , ד"ר משה רוסמן , פרופ' יעקב שביט מרכז המערכת : יצחק כהן ערך והביא לבית הדפוס : יחזקאל חובב ציור העטיפה : ליאו ברויאר , 'מחנה גירס , ' צבעי מים , 1941 בכריכה הפנימית : יעקב ברוזין , 'מחנה נירס , ' עפרון , 1943 באדיבות : המוזיאון לאומנות ' , יד ושם , ' רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ISBN 965-227-085-7 Catalogue No . 185-352 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ '' ג אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת רשות בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב : מרכז זלמן שזר ; לוחות : מכון לאופסט שלמה נתן עימוד והדפסה : דפוס 'גרפית' ' ) גרף חן ( ' בע '' מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר