מבוא

עמוד:10

שאלת משמעותן תלויה ועומדת , ולוי שטראוס גורס שאין להסיק עליה מסקנות כלשהן , מחשש לאתנוצנטריות . יש להעריך אפוא כל תרבות לפי הנורמות הייחודיות שהיא , והיא לבדה , טוענת להן . בדומה לכך , הפסיכואנליטיקן ז'אק לאקאן , שהאינטליגנציה הפריזאית ראתה חובה לעצמה להשתתף בסמינרים שלו , לא היסס לגנות את הגישה ההומניסטית , הסימבולית והמטפיזית של הפסיכו 2 אנליזה של הפילוסוף פול ריקר , שהיא לדבריו אשלייתית וריקנית משום שהיא אידאליסטית . בעצם התכוון להגן על התפיסה המדעית של הפסיכואנליזה , המבוססת על הכרת המבנים המנהלים את הלא מודע ולהראות כיצד מבנים אלה מדברים בשם האדם יותר משהאדם מדבר בשם עצמו . ומאחר שהזיכרון — כך מוכיח לאקאן את ריקר — מורכב מחוקים של הישנויות והן היוצרות את התחביר , אין הוא מתכוון כלפי שום טרנסצנדנציה . הלא מודע — נאמר בניסוחיו , שלעתים אימצו אותם תלמידיו בלי שייחדו להם מחשבה — "הוא סך כל תוצאות הדיבור על הסובייקט , באותה רמה שבה הסובייקט נוצר מתוצאות המסמן , " ומלבד זה , כלשון הביטוי הנודע , "הלא מודע הוא השיח של האחר " . " ה'אחר , ' ה'אחר' הגדול , הוא כבר כאן , בכל פתיחותו , חמקנית 3 ככל שתהיה , של הלא מודע . " לבסוף , לסיכום סקירה קצרה ולא ממצה זו על הרקע האינטלקטואלי של ספרו של לועס , שהוא הכרחי להבנתו , יש להדגיש את השפעת 4 כתביו של לואי אלתוסר על אינטלקטואלים רבים שמעידים על עצמם שהם שמאלנים , ובעת ההיא לא הכירו בכל עמדה מנוגדת . מאמצו של אלתוסר לבסס את המארקסיזם בתור מדע , העניין שהיה לו ביחסים שבין ההיסטוריה למבנים , וקריאתו הסימפטומטית את כתביו של מארקס , הביאו אותו לידי הכרה בהתאמתו של מושג "הסיבתיות הסטרוקטורליסטית" וב"השפעות החברתיות" שלו . לכתביו היתה השפעה רבה על מאבקם הפוליטי הלוחמני של רבים . 2 ראה : Paul Ricoeur , De ! . 'interpretationEssai sur Freud , ed . Seuil , Paris 1965 Jacques Lacan , Le seminaire , Livre XI , Les Quatre concepts 3 Fondamentaux de la Psychanalyse , ed . Seuil , Paris 1973 , pp . 116 , . 118-119 ראה גם : idem , Ecrits , ed . Seuil , Paris 1966 4 ראה : Louis Althusser , Pour Marx , Maspero , Paris 1965

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר