הומניזם של האדם האחר

עמוד:4

Emmanuel Levinas Humanisme de Fautre Homme © Fata morgana , 1972 עריכה מדעית : זאב לוי וקתרין שלייה ערכה והתקינה לדפוס : מאירה טורצקי הדפסה שנייה תשע"א , 2010 מסת"ב ISBN 965-342-838- 1 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"ד סדר ועימוד.- שולמית ירושלמי , ירושלים לוחות והדפסה : דפוס האמנים בע"מ , ירושלים Copyright of the Hebrew edition by the Bialik Institute , Jerusalem 2004 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר