תוכן העניינים

עמוד:6

תוכן העניינים צבת ראשונה : דברי מבוא 17 — 13 חלק ראשון : התחלות ונסיונות פרק ראשון : ספרות ופוליטיקה במרכז תרבותי חדש 28 — 21 המערכת הפוליטית 21 המערכת הספרותית 24 ספרות ופוליטיקה בכלים שלובים 26 פרק שני : שבחי עמל ופולמוס פוליטי 43 — 29 סאטירה קלת רגליים 29 אביגדור המאירי : פותח שער ימני 31 ליובה אלמי : מחאה משמאל 33 שירה מעמדית כאופוזיציה 35 שבחי עמל 38 החלוץ וההסכמה הלאומית 40 פרק שלישי : ' שירה פוליטית' לעומת 'שירה אידיאולוגית' 59 — 44 השיר הפוליטי והפעולה הפוליטית 44 אידיאולוגיה ושירה 46 אידיאולוגיה וספרות על פי לואי אלתוסר 48 הדיאלקטיקה של האידיאולוגי והפוליטי 50 קריאה פוליטית או קריאה אידיאולוגית 52 המוען והנמען 56 פרק רביעי : בין חלוצים לסופרים 77 — 60

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר