הקדמה

עמוד:5

תודתי נתונה לאנשי מוסד ביאליק , שלא חסכו עמל מי בהכנת כתב היד לדפוס ומי בשאר צורכי הספר מלגו ומלבר . מפתח השמות והעניינים הוכן על ידי מר מרדכי לוין ברוב שקידה . ספר זה לא נכתב מתוך מגמה אקטואלית כלשהי ! אולמ כפי שזוג המושגים ' מסורת ומשבר' מעיד עליו' מתאר הוא שלב בתולדות ישראל' שבו נתגלי הבקיעים בתפיסה האחת והמאחדת , שליוותה את היהדות כמעט מאז עמדה על דעתה ההיסטורית . כל מה שאירע והיה מאז בתולדות ישראל נתון בסימניו של אותו מפנה , והמתח שבין 'מסורתי ל'משבר' מוסיף להיות מעיקרי הבעיות של הדור . אין מחברו של ספר זה מאמין , כי מחקר היסטורי כלשהו מסוגל לתת תשובה על בעיה מבעיות ההווה * אולם להבהרת המצב' התובע את ההכרעה מבני הדור , יפה כוחה של ההיסטוריה . אם אמנם יועיל ספרי להבהרה זו בדיעבד , אתברך בלבבי שזכות גדולה נתגלגלה על ידי בהיסח הדעת . יתשליט' ו"ח שבט תשי '' ח יעקב כ " ץ למהדורה השנייה במהדורה זו לא הוכנסו שינויים או הוספות בתוכן , ורק תוקנו בה שגיאות שנפלו בעת הדפסת המהדורה הראשונה . כסלו , תשכ"ד יעקב כ"ץ בחיבור ספר זה נסתייעתי בפרס מחקר מקרן מץ לשנת תשט '' ו' שהוענק לי טידי הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר