תוכן העניינים

עמוד:1

פרק עשריט ושלושה : עליית החברה הנייטראלית 297-284 סימני ההתפוררות החברתית — טיפוס המשכיל — ערעור המעמדות במדינה — יהודי החצר — התערבות המדינה בהנהגת הקהילה—הת מדת הבדלות הסוציאלית—עליית האזרחות הבלתי תלויה — תמונת העתיד של הראציונאליזם — ה'אליטה של הרוח' — בסיס חדש לפגישת יהודים ולא יהודים — זיקת מנדלסץ לשני העולמות — המתנצריט והאידיאולוגיה שלהם —האליטה של המשכילים היהודיים . פרק עשרים וארבעה : תמונת העתיד של ההשכלה 310—298 גיבוש האידיאל — השאיפה לפיזור מקצועי — ביקורת על הארגונים היהודיים — האידיאל החינוכי החדש — האהבה הרומאנטית כנירמה למשפחה —היחס למצוות המעשיות —דמות חדשה לבית הכנסת — השמטת היסוד הלאומי — התרופפות האחדות הלאומית — משכילים כנגד משמרים . מסתח השמות והעניינים 316—311

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר