תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק שישי : התחום הכלכלי 64—58 גיוון ההתעסקויות היהודיות - המשטר הכלכלי של התקופה —חלקם של היהודים במימון —ריתוק ההון היהודי להשקעות שוטפות — האשראי וחלקם של יהודים ביצירתו—התלות של זכות הישיבה בבע לות על ההון . סרק שביעי : דרכי הכלכלה היהודית 7 & - 65 הקאפיטאליזם המדיגתי , המוגן והחופשי —חלקם של היהודים בקאפי טאליזם המדינתי — ההתייחסות האינסטרומנטאלית לסביבה —עניין השלטונות בכלכלה היהודית — הישענות היהודים על הימלכות' — יהורי החצר — בעלי המלאכה — התעסקויות אסורות — חלקם של היהודים בקאפיטאליזם החופשי — המונופוליזאציה בחברה היהודית — המתיחות הסוציאלית בחברה היהודית . 0 רק שמיני : הכלכלה והדת 92—78 הדת כגורם בחיי הכלכלה — מעצורים דתיים —היתרים עממיים והלכיים — איסור ריבית ויצירת 'היתר עסקא' — הסתגלות המשפט התלמודי לתנאים החדשים —היחס לעושר —הצידוק הדתי של האדם — תפיסת הזמן על ידי מצוות תלמוד תורה . חלק שני : מוסדות החברה ומבנה פרק תשיעי : הקהילה , דמותה וארגונה 111—95 המסורת התלמודית כיסוד הקהילה-המנהג האשכנזי והמקומי — תקנות הקהילות — ההלכה ומשטר הקהילה — השפעה ספרדית — הפרנסים — nrponi אחריותם הדתית של הפרנסים — פקידות הקהילה — השתדלן —רב הקהילה — זיק ת גוסלין בין הרב והפרנסים . פרק עשירי : תהומי פעולתה של הקהילה 129-117 הפרנסים כלפי השלטונות — כוח הכפייה בידי הפרנסים — סוני המסים וחלוקתם — הקהילה כמוסד פינאנסי — זכויות היחיד — בית דין של בעלי בתים — שכר דיינות —איסור הערכאות וגבולותיו — דיני נפשות — החרם—הסגרת יהודי לשלטונות . פרק אחד עשר : הרכב הקהילה 138-130 ' חזקת היישוב' — תנאי הקבלה והעזיבה —זכות ישיבה לבני המשפחה — זמניות המינויים והפשרות — חילוף נושא המשרה - תנאים למינוי רב הקהילה —הגיל והעלייה ההדרגתית כתנאי למינויים — השתתפות ב'סכום' כתנאי למינויים .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר