עניין היהודים, ספרי יומן (6 – 10)

עמוד:11

לונדון , 5 באוקטובר [ 1898 ] אמש חלה תפנית מעניינת בעניין הבנק . 1 זימנו להערב ישיבה של ועדת ההתיישבות במלון . Burlington אמורים היו לבוא 3 2 גאםטר , בנטוויץ , ' ןה האז , גרינברג והבנקאי זליגמן . מלבדם היו קןלנר , וולפסון , כהן , 4 קאן והיימן . נהגתי בזליגמן בקרירות רבה , בקושי שוחחתי אתו , וזאת בגלל המכתב 5 הנלוז נגד הבנק שפרסם . Jewish Chronicled גאסטר פתח את הדיון בעניינים קטנוניים של מה בכך הנוגעים לוועדת ההתיישבות . נתתי להם לדבר . כשדנו בשאלה כיצד לשלם למזכיר הוועדה והעלו את קשיי הממון , נטל זליגמן את רשות הדיבור . הוא רוצה להצביע על דרכים כיצד נוכל להשיג את האמצעים . במקום בנק , עלינו לייסד nn ) Jewish Colonisation Society n יהודית להתיישבות . ( בשביל חברה כזאת אפשר יהיה להשיג את הסכמתם של הבנקאים "הגדולים . " אמנם אין הוא מדבר בשם איש , אבל הוא סבור שחברה מסוג זה יכולה לגייס בקלות לא שני מיליון ליש"ט , כי אם חמישה מיליון . הוא רוצה לדבר על כך עם מ 1 נטאגיו ועם אחרים . הבנק שלנו עלול להוליך 6 לאסונות , בדומה Union generated וכר . מיד הרחתי את ריח הניצחון הטמון בהצעה הזאת והשבתי לו . הטחתי בפניו את כל רשימת העוונות של הבנקאים כלפי תנועתנו , הפרכתי את חששותיו נגד הבנק , ואיימתי שאכריז מלחמה וחרם אם בנקאי הצמרת יתייצבו נגד הבנק שלנו . הוא פרץ בצחוק גדול . ואולם צחוקו היה רם מדי ולא העיד רק על זלזול . גם פחד השתמע ממנו . אחר כך אמרתי לו שאהיה מוכן לעצור את ייסוד הבנק אם תתממש Landsocietyn rmn ) הקרקעות ) שהוא מציע . נתתי לו את כתובתי בברלין לשם מתן תשובה בתוך יומיים . עם זאת נמשיך בצעדים בעניין הבנק , משום שאין לי אמון ברצונם הטוב של בנקאי הצמרת ולא ארשה עוד סחבת בעניין . 6 באוקטובר [ 1898 ] בתא הרכבת בדרך לברלין התקרית הזאת היא בשבילי עוד הוכחה לנחיצותו של הבנק . אם הבנק מפיח פחד בלב בנקאי הצמרת עוד לפני הקמתו , על אחת כמה וכמה יפעל גדולות אחרי שיקום .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר