פתח דבר

עמוד:11

עתה יש ארבעה ספרים , מקצתם מופקדים אצל אבי ומקצתם שמורים אצלי . אולי אפקיד אותם באחד הימים במקום בטוח . אני מצווה שהזכרונות הללו יפורסמו זמן קצר לאחר מותי . " ... הוא חוזר על בקשה זו בצוואתו ממאי . 1900 כאמור , היומנים פורסמו בראשונה , ולא בשלמותם , רק כעשרים שנה לאחר מותו . המהדורה שלפנינו , הראשונה בעברית שהיא שלמה ומבוארת , יוצאת לאור זמן רב מאוד אחרי מותו , במלאות מאה שנים לקונגרס הציוני הראשון וחמישים שנה למדינת ישראל . רבים סייעו , במידע ובעשיות רבות אחרות , בהכנות לקראת הכרך הראשון הזה והכרכים שיבואו אחריו . תודתנו נתונה לאנשי הארכיון הציוני המרכזי ובייחוד לגיטה בר תקוה , לנעמי ניב , לשרה פלמור ולאבי צברי ; לאנשי מוסד ביאליק ובייחוד לאורית ורטהיים אלירז , לאילנה טוקטלי , לעטרה קליגמן , המביאה לדפוס , ולמנהלו יצחק טאוב ; לעמוס יובל , מנהל "הספרייה הציונית , " ולנורית מוס ; לפרופ' נחום גרוס , ירושלים ; לד"ר מאשה הוף , וינה ; לד"ד פאמלה וולף , ברלין ; לגב' הי וייס , וינה ; לפנחס זלינגר , ירושלים ; לשלמה טנאי , תל אביב ; לפרופ' רפאל לוה , לונדון ; לטרודה לוי , לונדון ; לד"ר אליהו לחובסקי , ירושלים ; לד"ר הני מיטלמן , ירושלים ; לגרהרד מילכראם , וינה ו לד"ר פרנק מקלנבורג , ניו יורק ; לג'יימס סיואל , לונדון ; לג'ף פיק , לונדון , לאינס רובין , ירושלים,- לגב' ק' רובסון , סאותאמפטון , לד"ר נורברט שווקה , נצרת עילית ; לד"ר אסטריד שטארק , מילת ; ולד"ר ברברה שפר , ברלין . אילנה דנון התקינה את כתב היד ואבי שרגאי קרא הגהות . לשניהם נתונה תודה מיוחדת . המוסדות האלה נענו לפניותינו ואנו מודים להם על כן : בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים ; ארכיון העיר והמחוז , וינה Wiener Stadt- und ) ;( Landesarchiv ארכיון קהילת וינה Matrikelamt , Israelitische ) ;( Kultusgemeinde , Wien ספריית הארטלי , אוניברסיטת סאותאמפטון Hartley ) ;( Library , University of Southampton הארכיון של העיר לונדון Corporation 00 ;( London Records Office הארכיון של לונדון רבתי Greater London Record ) iirM 891 ; ( Office היהודי של עיריית וינה . ( Judisches Museum der Stadt Wien ) ירושלים , תשנ"ח

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר