פתח דבר

עמוד:9

בתרגומיהם של ר' בנימין ואשר ברש ( על פי מהדורת ( 1960 והן בתרגום של רות אלמגור רמון ודייזי טיכו . אף כי תרגום אחרון זה לא הושלם , מצאנו בו פתרונות שהאירו את עינינו . ההערות שחיבר הד"ר יוהאנס ואכטן למהדורת Ullstein-Propyiaen היו מקור מידע חשוב ביותר בהכנת הביאורים למהדורה שלפנינו . תודתנו החמה נתונה לד"ר ואכטן ולצוות הירושלמי שסייע בידו . כאן המקום להביע את הוקרתנו לכל אלה שפרי עבודתם בעבר שימש אותנו בעבודתנו ולהעלות על נס את מפעל חייו של הד"ר אלכס ביין , ( 1988-1903 ) בעל הביוגרפיה המקיפה הראשונה של הרצל , שפעל יותר מכל אדם אחר בחקר מורשתו הכתובה של הרצל ובהוצאת כתביו . שלושת חברי המערכת הנוכחית נמנים עם תלמידיו . ההוצאה שלפנינו שונה מהוצאת , Ullstein-Propyiaen שבהיותה הוצאה מדעית נדרשה מטבעה להערות טכניות לטקסט , לגרסאות שנמחקו בכתב היד , להערות ביבליוגרפיות וכיוצא באלה . אנחנו ביקשנו להגיש כאן טקסט שקל לקרוא בו , הן בגוף הדברים והן בהערות . עם זאת , לא חסכנו בביאורים לטקסט , במטרה לקרב את הקורא בן ימינו לנושאים הנידונים ביומנים . ויתרנו אפוא על עריכה בנוסח הוצאות אקדמיות שהמהדורה הגרמנית היתה מחויבת בה . השלמנו תאריכים ושמות שנכתבו במקור בקיצורים . ביטויים ואמרות שלא בגרמנית , בעיקר ביטויים ומשפטים בצרפתית ולעתים נדירות גם בשפות אחרות , הבאנו בגוף הטקסט , כבמקור , ואת תרגומם הבאנו בסוגריים רגילים אחריהם . מכתבים שלמים המובאים ביומנים בצרפתית או בשפה אחרת שאיננה גרמנית , תורגמו בלא להביא את המקור הצרפתי או האחר , ואולם צוין בסוגריים מרובעים מהי שפת המקור . בסוגריים מרובעים השתמשנו גם להשלמת שנת הרישום ביומן ולהבאת מקור גרמני לצר התרגום העברי במקרים שסברנו שיש בו עניין מיוחד , ובייחוד בביטויים של הרצל על האופי היהודי , העם היהודי ועוד . כן השתמשנו בסוגריים מרובעים לפענוח שמות של אישים ועניינים שנכתבו בשפת סתרים שהרצל השתמש בה לפעמים במכתבים ובטלגרמות . סוגריים רגילים , שאין לפניהם טקסט בצרפתית או בשפה אחרת שאינה גרמנית , הם סוגריים של המקור , כלומר של הרצל עצמו . בטקסט וגם בהערות השתמשנו בקיצור N . Fr . Pr . לשם העיתון Neue Freie , Presse ובקיצור . Dr . Block ' s Oesterreichische Wochenschrift 'b Oest . Woch . בספרי היומן מוזכרים סכומי כסף במטבעות של מדינות שונות — גולדן אוסטריים , פרנקים צרפתיים , מרקים גרמניים , לירות שטרלינג , לירות טורקיות ורוכלים רוסיים . כדי להקל על הקורא את ההתמצאות בערכי המטבעות הללו , נציין את ערכם לעומת ערכה של הלירה שטרלינג סמוך לשנת 11900 לירה שטרלינג היתה שווה 20 מרקים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר