תוכן העניינים

עמוד:11

פתח דבר למהדורה שנייה במהדורה שנייה זו הוספתי תעודות רבות שלא הובאו במהדורה הראשונה . כמה מהן לא היו ידועות כלל בעת הופעת הספר לפני עשרים שנה . כמו כן הוכנסו במהדורה זו הוספות ותיקונים רבים המבוססים על מחקרים בפרשת הפולמוסים שיצאו לאור לאחר הופעת המהדורה הראשונה ; גם צירפתי את המחקרים בביבליוגרפיה . חלק מן ההוספות והתיקונים הוכנסו בגוף הספר , וחלק , מחמת סיבות טכניות , הובאו בסוף חלק ב של הספר . תודתי נתונה למוסד ביאליק שטרח להוציא מהדורה זו , כמו קודמתה , בהידור זה . מ'ף ירושלים , ערב ראש השנה תש"ן .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר