תוכן העניינים

עמוד:9

החלטות גבאי בית המדרש ( הקלויז ) הישן בווילנא נגד החסידים [ תקנ"ח ] נוסח ההחלטות , 208 התגברות המחלוקת בווילנא בשנים תקנ"ח—תקס"א מבוא ; 210 , פסק בית דין וילנא , כ"א באדר תקנ"ח , בעניין ר' מאיר בן רפאל על השתייכותו לכת החסידים , ! 222 כתב הכחשה של קהל וידז , י"ס במנחם אב , תקנ"ח , ; 225 חסידי וילנא מורידים , בעזרת השלטונות , את קורא המגילה בבית הכנסת הגדול ( פורים תקנ"ט ; 226 , ( החלטות בית המדרש ( הקלויז ) הישן של וילנא , נגד החסידים ( תקנ"ט 227 , ( מלשינותו של ר' אביגדור ומאסרו השני של רש"ז [ 1801—1800 ] מבוא , ; 230 שלושים תעודות מתורגמות ומקוריות , . 237 תעודות שונות י"ב איגרות של ר' שניאור זלמן מלוזנא מבוא , ; 296 איגרת רש"ז לחסידיו בקהילת אושאץ , j 296 איגרת רש"ז לר' ישראל ראפאפורס , רבה של ביחוב , ; 298 איגרת רש"ז לחסידיו בביח 1 ב , : 299 איגרת רש"ז לר' אלכסנדר סנדר משקלוב , ? , 299 איגרת רש"ז לר' משה מייזלש , שמש ונאמן קהל וילנא , ; 301 איגרת רש"ז לר' לוי יצחק מברדיםשב לבשרו על שחרורו ממאסר , ! 302 נוסח אחר של האיגרת , > . 303 איגרת רש"ז לר' ברוך ממדזיבוז לבשרו על שחרורו ממאסר , ; 303 איגרת רש"ז לחסידיו ( תקנ"ח ; 304 , (? איגרת רש"ז לחסידיו ( תקנ"ט ; 305 , ( איגרת רש"ז לר' פינחס הורביץ , רבה של סראנק פורט ענ"מ , ; 307 פנייה לצעירי החסידים שלא יבזו את לומדי התורה , ? , 309 איגרת רש"ז לחכמי וילנא בדבר השחיטה ב'סכינים מלוטשים 310 , ' איגרתו של ך מנחם מגדיל משקלוב לר' יהודה ליב ביבוטין [ די בוטין / 7 מבוא , ? , 314 האיגרת , 315 תקנות חברת משניות בקהילת ראדושקוביץ , שלא לקבל חברים מכת החסידים [ תקס"א ] וביטול התקנה [ תקס"ט ] מבוא , 319 , התקנה משנת תקם"א , ; 320 ביטול התקנה 321 שבועת ר' יצחק ב"ר פנחס 'שלא יהא נמנה בין כת החסידים' מבוא , ; 322 התעודה , 323 חרם קהל פראנקפורט ענ"מ על ר' נתן אדלר , אלול תקל'י'ט מבוא , ; 324 כתב החרם , . 325

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר