טבע מוסר ומדיניות רמת החיים ומלחמת נצח

עמוד:4

רמת החיים והמלחמה—אלה הם קטביו של צימת הבעיות של ימינו . ובוא וראה : הם הם גם נעשו אבות בעיותיה של מדינתנו הצעירה . כמעט שאין אתה מוצא חיבור הדורש במצבנו , שלא יבוא בו הדיבור 'רמת החיים . ' אין ספק בדבר : רמת החיים שלנו ירדה . בלום דרך של הכרח היא , או הדרך הנכונה לחיזוקה של מדינתנו ? סחים על רמת חיים כפולה , זו של היישוב וזו של העולים החדשים , שהיא רק כמחציתה של רמת החיים אשר ליישוב הישן שלנו . רואי נכוחות שבתוכנו רואים בכך משום סכנה רבה , המאיימת לבוא על ביטויה הכלכלי , וסופה שתבוא גם על ביטויה המדיני . כיצד ישתוו שתי רמות חיים אלו ? ואם ישתוו בכלל י מה משמעותם של דברים אלה ? כלום מן הצדק הוא , כלום מן ההכרח הוא להיאבק על רמת החיים עד הפצצה האטומית ועד כיליונה של האנושות ? כלום הת פתחות זו חוק של הכרח בה , או שמא יש מוצא הימנה 1 מה משמעותה של רמת החיים בכלל במערכת שאר הערכים האנושיים י מהי הזיקה שבין רמת החיים לבין טובתה האמיתית של האנושות ? כלום תגרור ירידתה של רמת החיים שבה אנו שרויים גם את ירידתה של רמת התרבות ורמת הרוח ? כלום מן ההכרח שיהיה כף ן כלום חובה היא להילחם בכך ? ואם נלחמים בכך , בלום אין היא , מלחמה זו , מוליכה אל המלחמה ממש 7 אלה הן השאלות שמצווה עלינו לשאול אותן . אין השאלות הללו שאלות כלכליות בלבד , ואף לא שאלות מדיניות בלבד' שאלות של מוסר הן . הן השאלות' שהספר הזה שקוד על דרך יישובן . בסוף דברי עלי להביא עוד שלמי תודה עמוקים : ספר זה לא היה עשוי להיכתב בלי העזרה הרבה שניתנה לי עם ניסוחו העברי בידי הד"ר צבי וויסלבסקי מתוך הבנה עמוקה . והריני מודה לו מקרב לב על מעשהו , מעשה ידידות , זה . המחבר ירושלים , אדר תש"י ( םברואר ( 1950

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר