טבע מוסר ומדיניות רמת החיים ומלחמת נצח

עמוד:3

הווה אומר לגבינו : מאבקנו על זכותנו לארץ ישראל , ובעולם הגדול —המאבק על ריבוניותן של המדינות' על עוצמה ועל עמדות כלכליות . ביניהן' בין שתי השכבות האמורות' מתמצעת השכבה התיכונה , שדעתנו נתונה לה כאן בעיקר . היא השכבה שכינתה כאן בשם : המאבק על רמת החיים ומלחמת נצח . שכבה זו מהווה , כפי שהוכח בספר זה , חוליה מקשרת בין המוסר ובין המדיניות . היא חדגונית בהרבה מן המדיניות המנומרת של היום , אבל מקורה היא וקרקע יניקתה היא , ולעולם סופה שהיא מתגלגלת בשאלה ספקנית זו ; כלום המאבק על רמת החיים על כורחו שיביא לידי מלחמה ? כלום צדק בו ומאבק מבחינה של מוסר ? הדיבור 'רמת החיים' נשמע כמושג של הכלכלה המדינית , ברם אין זה אלא פשוטו בלבד . לפי תוכו גונז הוא את הבעיה המוסרית המכרעת לגבי המדיניות . הוא הממצע בין המוסר לבין המדיניות כהוויתה החיה' ומצווה לפתוח ביישובה של בעיה זו , אם מתכוונים אנו לבחון בחינה של מוסר את שאלות היום של המדיניות . מערכת בעיות זו החמירה חומרה עצומה , לא תתואר לעוצם , על אף השינוי הרב במצבנו המדיני . במדיניות רבה' כמעט שנתבהר בבהירות גמורה' שהמאבק על עילויה של רמת החיים או על שמירתה הוא בעצם המטרה בעיקרה' שעליה ערוך המאבק בין המזרח לבין המערב או המאבק שבין כלכלה בלתי כפותה לבין הקומוניזםותהא האידיאולוגיה , שבה מעטפים מאבק זה , מורכבת שבמורכבת . וברור הדבר , שההתרחשות הבולטת והמזדקרת ביותר של תקופתנו היא העובדה , שמאות מיליונים של בני אדם , שרמת חייהם נמוכה בכולה לעומת רמת החיים הגבוהה של אירופה ואמריקה , חותרים בעוצמה לא תתואר לעוצם להגיע לרמת חיים גבוהה יותר . והוא המתרחש בעולם . וכאן אדם שואל את השאלה הגדולה' אם שאיפה דחף זו של מאות מיליונים , אם מתיחות כבירה זו , תתפרק במלחמת עולם חדשה , והרשות ניתנה לומר : בפצצות אוראניום או בפצצות מימן , או מצוא ימצאו העמים דרך ליישב בעיה עצומה זו בדרכי שלום' כלומר בוויתורים , שעדיין לא העלו הבריות אפילו בדמיונם-

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר