הקדמה: דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה

עמוד:5

הכלליים האלה , חשוב להבין את השימושים שעשו בהם בראשית העת החדשה . דוגמה ברורה לכך אפשר למצוא בהגותו של ניקולו מקיאוולי , שראה באלת המזל והגורל פורטונה - ( Fortuna ) ממד הזמן המציין קונטינגנטיות , מקריות , ארעיות ואקראיות - חלק חשוב והכרחי בשרשרת הסיבות והסיבתיות בעולם , ועשה בה שימוש חשוב בשיטת המחשבה המדינית שלו . כרבים מבני דורו סבר ההוגה הפלורנטיני שחלק חשוב ומהותי מהניסיון ומהחוויה האנושיים כפוף לשיגיונותיה של פורטונה , המניעה את גלגל המזל ואת הגורלות בעולם . "אני מדמה" את פורטונה , כותב מקיאוולי , "לאותם נהרות שוצפים שמציפים בזעם את המישורים , עוקרים את העצים ואת הבניינים , מרימים אדמה מצד זה ושופכים אותה בצד אחר ; כל אחד נמלט מפניהם , כל אחד נסוג מול התקפתם בלא שיוכל לשים להם מחסום בשום אופן . " שלא כתפיסת ההשגחה האלוהית הנוצרית , המבוססת על ממד של זמן קדוש ומציינת שרשרת של סיבתיות קדושה הצפונה בעולם , מושג הזמן של פורטונה מסמל אצל מקיאוולי כוח גחמני ואקראי . מאחר שלדעתו פורטונה היא חלק הכרחי משרשרת הסיבתיות בעולם , יש לה תפקיד חשוב ביותר במהלך ההיסטוריה . "רבים החזיקו ומחזיקים בדעה שענייני העולם נשלטים על ידי פורטונה ועל ידי אלוהים , " כותב מקיאוולי בספרו "הנסיך . " "אני סבור שייתכן שיש אמת בכך שפורטונה שולטת במחצית מפעולותינו . " לדעת מקיאוולי , במחצית השנייה של פעולותינו שולט הרצון . מדברי מקיאוולי עולים בבירור שני ממדי זמן חשובים , האחד ממד הזמן של פורטונה , שהוא קונטינגנטי , מקרי והפכפך , והשני ממד הזמן The Legitimacyof the Modern Age [ trans . R . M . Wallce ] , Cambridge , Mass . 1983 המדגיש שצמיחת תפיסת הקרמה בהיסטוריה מבשרת את ראשית התקופה המודרנית ; את ספרו של קוסלק ( לעיל הערה , ( 2 הטוען שהעידן המודרני החל עם היצירה וההאצה של הזמן ההיסטורי , ( historical time ) המבוסס על "מרחב ניסיון" ו"ממד ציפיות" חדש , והוא מנוגד לתפיסה הדתית בדבר זמן קדוש , המסבירה שכל מהלך ההיסטוריה מושפע בעיקר ממפעלות ההשגחה האלוהית ; את ספרו של הברמס J . Habermas , The Structural ) Transformation of the Public Sphere : An Inquiry into a Category of Bourgeois , ( Society , Cambridge , Mass . 1994 הרואה בתחילת העידן המודרני את צמיחת הממד של "המרחב הציבורי" ( public sphere ) בראשית המאה השמונה עשרה - תחום חף מכל מעורבות של השלטון והמרינה . ראו גם ספר אחר מאת הברמס , The Philosophical Discourseof Modernity : Twelve Lectures [ trans . F . Lawrence ] , Cambridge , Mass . , ( 1993 , p . 12 שבו המודרניות מוגדרת , בין השאר , כתקופה שנוצר בה "פער הולך וגובר בין ניסיון לציפייה , " ותקופה שבה "ציפיות [ היסטוריותן התנתקו יותר ויותר מכל ניסיון והיסטורי ] קודם . " נ' מקיאוולי , הנסיך ( תרגמה מאיטלקית מ' שוסטרמךפדובאנו , ( ירושלים , 2003 עמ' . 121-120

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר