הקדמה: דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה

עמוד:4

" זמן קדוש" , ( sacred time ) המונח ביסוד התפיסה הדתית התאולוגית של ההיסטוריה , שלפיה המאורעות ההיסטוריים מותנים בסיבתיות קדושה , כלומר כפופים לרצון ההשגחה העליונה . אפשר לציין גם את המושג "זמן סקולרי היסטורי" , ( secular historical time ) המאפיין את העידן המודרני , ולפיו את כל מהלך ההיסטוריה והתקדמותה יש לתלות אך ורק בגורמים ובתהליכים הטמונים בה , ולא בהתערבות על היסטורית ומטפיזית שמחוצה לה . "הזמן , " אחרי הכול , " הוא אחת מההמצאות המלאכותיות ביותר שהמציא האדם מעודו . " צריך אפוא להבחין בין זמן להיסטוריה , או בין ממדי זמן ובין תודעה היסטורית , מאחר שאלה מכתיבים אותה . עצם המושג "חשיבה היסטורית , " ומכאן "תודעה היסטורית , " מציין בהכרח תחושת זמן סגולית . לשון אחר , בכל תקופה החשיבה ההיסטורית והתודעה ההיסטורית מבוססות על מושגים כלליים של ממדי זמן . המושגים האלה , המגדירים את הפשר ואת האופי של שרשרת הסיבתיות הפועלת בעולם , מציעים הסבר למהלך ההיסטוריה ולפשר התקדמותה , וכך מעוצבות לאורם פילוסופיות או אידאולוגיות של ההיסטוריה . ההבחנה בין זמן להיסטוריה , בין מושגים כלליים של ממדי זמן ובין דברי הימים , היא אפוא חשובה ביותר . אך חשוב לא פחות לדעת מה היו הקטגוריות הכלליות של ממדי הזמן בתקופות שונות בהיסטוריה , וכיצד השתמשו בהן . זמן והיסטוריה תפיסת ההיסטוריה כרוכה היטב בקטגוריות כלליות של ממדי זמן . מאחר שבעת החדשה המוקדמת התייחסו להיסטוריה בעיקר כאל מרחב זמן הכפוף למושגים 3 וו"ג זבאלד , אוסטרליץ ( תרגם מגרמנית י' ניראד , ( ירושלים , 2006 עמ' . 86 4 סוגיית התיקוף , כלומר מיון התקופות בהיסטוריה , קשה ומסובכת מאוד . היסטוריונים משתמשים בצירוף "אירופה בעת החדשה המוקדמת" או במונח "ראשית העת החדשה" כדי לציין גם את התקופה שבאה לאחר שקיעת המשטר הפאודלי של ימי הביניים במאה הארבע עשרה והחמש עשרה וגם את התקופה שקדמה לעידן המהפכות המודרניות של סוף המאה השמונה עשרה . על שקיעת המשטר הפאודלי ראו , לדוגמה , את ספרו של ז'אק לה גוף "ימי הביניים בשיאם" ( תרגם מצרפתית א' אמיר , ( תל אביב , 1993 הרן בהיסטוריה של אירופה בשנים , 1330-1060 וכן את ספרו של יוהאן הוזינחה , "בסתיו ימי הביניים" ( תרגם מצרפתית א' אמיר , ( ירושלים , 1984 המתמקד במאה הארבע עשרה והחמש עשרה . לשאלת התיקוף של עידן ההיסטוריה המודרנית נדרשים חוקרים רבים . ראו , לדוגמה , את ספרו של פריי H . W . Frei , The Eclipseof Biblical Narrative : A Study in Eighteenth ) , { and Nineteenth Century Hermemutics , New Haven 1974 הרואה בשקיעת כוחו של הנרטיב המקראי את תחילת העידן המודרני ; את ספרו של בלומנברג H . Blumenberg . )

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר