הקדמה: דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה

עמוד:3

הקדמה : דת ותודעה היסטורית כראשית העת החדשה בדרכים רבות אפשר ללמוד על העבר ולהבין את ההיסטוריה . אחת מהן , ובין החשובות ביותר , היא בחינת קטגוריות כלליות של ממדי זמן , ( time dimensions ) שמכוחן מעוצבות פילוסופיות ואידאולוגיות של ההיסטוריה . הקטגוריות האלה מכתיבות את ערכיה ואת דפוסיה של התודעה ההיסטורית , ומכאן את "מרחב הניסיון" ואת "אופק הציפיות" בתקופות שונות בדברי הימים . בידיעת המאורעות וסדרם בהיסטוריה אין די . חשוב גם להבין את אופן החשיבה ההיסטורי mode ) ( of historical thought של בני דור מסוים . כיצד הבינו ופירשו הללו את מערכת הסיבתיות בעולם , את משמעות זמנם בהיסטוריה , ומה הפשר שהקנו לפעולותיהם בה ; כיצד הגדירו את משמעות הניסיון ההיסטורי שלהם , ומה היו ציפיותיהם בזמן . לשם כך מן ההכרח לדעת מה היו הקטגוריות הכלליות של ממדי הזמן בתקופות שונות בהיסטוריה , ומה היו אופני השימוש בהן . בין הקטגוריות הכלליות של ממדי הזמן אפשר לציין , לדוגמה , את המושג דיון בקטגוריות כלליות של ממרי זמן ובהשפעתן על המחשבה הדתית , המדינית והחברתית בראשית העת החדשה אפשר למצוא אצל : J . G . A . Pocock , "Modesof Actions and Their Pasts in Tudor and Stuart England " . in : O . Ranum ( ed . ) , National Consciousness , History and Political Culture in Early Modern Europe , Baltimore 1975 , pp . 98- 117 ; idem , "Modes of Political and Historical Time in Early Eighteenth Century England" , in : Virtue , Commerce , and History , Cambridge 1985 , pp , 91-102 ; idem , "Providence , Fortune and Virtue " , in : The Machiavellian Moment : Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition , Princeton 2003 ( 1975 ) , pp . 31-48 ניתוח חשוב של שני המושגים האלה נעשה אצל : R . Koselleck , '" Space of Experience' and 'Horizon of Expectation ' : Two Historical Categories " , in : Futures Past : On the Semanticsof Historical Time ( trans . K . Tribe ) , Cambridge , Mass . 1985 , pp . 267-288

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר