מבוא

עמוד:2

וגובר בין האמונה הפרוטסטנטית לפטריוטיות אנגלית ; יצירתם של מגוון חזיונות אפוקליפטיים ומשיחיים בתנועה הפרוטסטנטית והפוריטנית באנגלייה , שהובילו לניסיון להגשים בממלכה הזאת את מלכות אלוהים עלי אדמות ; התמורה החשובה שחלה בדימוי ובמעמד של היהודים במחשבה האפוקליפטית ברנסנס האנגלי - התפנית מתאולוגיה של משפט לתאולוגיה של גאולה אפשרית של עם ישראל , כפי שאפשר לראות ביצירותיהם של ויליאם שייקספיר , ג'ון מילטון ורבים אחרים ; האפוקליפסה והאסכטולוגיה של ההגירה הפוריטנית לאמריקה , ששימשו הצדקה עיקרית לעקירתם של אנשי התנועה הדתית האדוקה הזאת מאירופה החוטאת לאמריקה בבקשם לבנות שם מקלט לדת הנוצרית האמתית . בדרך זו נוצרה תפיסה ייחודית של העולם החדש , המבוססת על שסע עמוק , שאי אפשר לגשר עליו , בין גורל העולם הישן , הנדון למשפט ולכליה , ובין החזון בדבר כינון מלכות אלוהים בעולם החדש ; משיחיות דתית בתור בסיס למשטר תאוקרטי במושבות הפוריטניות באמריקה ; ולבסוף , השפעת עולם הסמלים של הרטוריקה הפוריטנית על המהפכה האמריקנית ועל התפתחות הדמוקרטיה באמריקה . החיבורים שלהלן נכתבו בכמה תקופות והתפרסמו באכסניות רבות ומגוונות . על כן , כמו שהקורא יגלה בנקל , בכמה מאמרים יש חזרות . לא סילקתי אה הכפילויות האלה משום שרציתי לשמר את הנוסח המקורי של המאמרים , כמו שראוי לעשות באסופת מאמרים שהתפרסמו בזמנים שונים . תודתי נתונה לחברים , לעמיתים ולתלמידים מהחוג להיסטוריה ומהחוג ללימודים אמריקניים באוניברסיטה העברית בירושלים : יהושע אריאלי ז"ל , יעקב אריאל , מיכאל הד , דן דינר , אלכסנדר יעקובסון , מיכאל קרמר , מנחם בלונדהיים , אמילי בודק וערן שלו . תלמידי רן פורת סייע רבות בהבאת הספר לדפוס . תודה מיוחדת לאופירה רהט , שתרגמה את המאמרים מאנגלית לעברית ברוב ידע וכישרון . סיוע נכבד לפרסום הספר התקבל מקרן עמו"ס - הקרן לעידור מלומדים וסופרים של לשכת נשיא המרינה , מקרן אננברג של החוג ללימודים אמריקניים באוניברסיטה העברית בירושלים , ומהקרן על שם לאו פולק מטעם ועדת המחקר של הפקולטה למדעי הרוח , האוניברסיטה העברית בירושלים . בהוצאת מוסד ביאליק גברת אורית ורטהים אלירז ליוותה נאמנה את כתב היד בכל הנפתולים של בית ההוצאה מהרגע שהגיע אל שולחנה ועד להוצאתו לאור . לבסוף , אני חב תודה מיוחדת לעורכת הלשונית שלי , גב' נעה רוזן , אשר עמלה על כתב היד במסירות , במקצועיות וללא לאות , והותירה אותי תדירות נפעם מרוחב ידיעותיה וכישוריה הלשוניים .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר