מבוא

עמוד:1

מבוא החיבורים המקובצים בספר זה נכתבו במרוצת העשורים האחרונים . העניין המלכד אותם למכלול אחד הוא עיון בצמיחתם של דפוסים חדשים של עיצוב תודעה היסטורית בצמתים בולטים בהיסטוריה של ראשית העת החדשה - גילוי העולם החדש של אמריקה , הרפורמציה הפרוטסטנטית וההגירה הפוריטנית לאמריקה ; וכן בתנועות דתיות חשובות - התנועה הפרוטסטנטית באירופה ובאנגלייה והתנועה הפוריטנית באנגלייה ובאמריקה . המשותף לכל המאורעות ההיסטוריים הללו הוא שיוצריהם והמשתתפים בהם ראו בהם בעיקרו של דבר התגלות קדושה , אפוקליפסה , של ההשגחה העליונה , ולפיכך תפנית מהותית בהתקדמות ההיסטוריה של הישועה והגאולה האלוהית בעולם . זה המקור לקשר ההדוק בין אפוקליפסה להיסטוריה , בין התגלות ההשגחה העליונה לתמורות היסטוריות בעת החדשה המוקדמת . דפוסים וערכים של חוויה דתית השפיעו רבות על עיצוב הקטגוריות הכלליות של מרחב הניסיון ( כלומר על אפשרויות הפעולה והעשייה של דור נתון ) ושל אופק הציפיות ( כלומר היעדים , החלומות והתקוות של דור נתון , ( ובמילים אחרות , אמונה דתית הביאה ליצירת דפוסים חדשים של תודעה היסטורית . הקשר ההדוק שבין היסטוריה לאפוקליפסה , בין מהלך ההיסטוריה להתגלותו של חץ ההשגחה האלוהית , או בין אמונה דתית לעיצובה של תודעה היסטורית , נבחן במאמרים הבאים בין השאר בסוגיות הבאות : גילוי העולם החדש של אמריקה ושילובו בתודעה ההיסטורית של בני אירופה , והדרך שפירשו בני אירופה את העולם החדש שהלך ונפרש לנגד עיניהם , לרבות החברות המסתוריות של האינדיאנים שם , לאור הערכים והדפוסים של פילוסופיית הישועה והגאולה הנוצרית של ההיסטוריה ; צמיחתה של פילוסופיה אפוקליפטית של ההיסטוריה ברפורמציה הפרוטסטנטית של המאה השש עשרה - פילוסופיה שהגדירה מחדש את מהלך ההיסטוריה של מפעלות הגאולה האלוהית בעולם על רקע הקרב הגדול בין כנסיית השטן הקתולית ובין הכנסייה האמתית הפרוטסטנטית , המציין את בוא אחרית הימים ; התפתחותה של מורשה אפוקליפטית ברפורמציה הדתית באנגלייה , שעיצבה לאנגלייה חזון מפואר בדמות האומה הנבחרת בעיני אלוהים , והביאה לזיהוי הולך

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר